Projekt PPP

Szczecin chce zbudować przedszkole w PPP

Gmina Miasto Szczecin wydłuża termin Wstępnego testowania rynku do 31 marca 2021 roku ze względu na potrzebę...

Więcej
Projekt PPP

Gmina Łubniany ma nowego operatora sieci wodno-kanalizacyjnej.

Kontrakt ppp podpisali Paweł Wąsiak, Wójt Gminy Łubniany oraz Łukasz Sokołowski, prezes spółki PLADA z Chrząstowic.

Więcej
Aktualność

Studia podyplomowe "Partnerstwo publiczno-prywatne" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Rekrutacja trwa do 28 lutego 2021 roku.

Więcej
Aktualność

Zmiany umów o PPP związane z COVID-19

Ministerstwo wydało opinię.

Więcej
Aktualność

Partnerstwo publiczno-prywatne pod rządami nowego prawa zamówień publicznych od 2021

Szkolenie dla podmiotów publicznych i partnerów prywatnych

Więcej
Projekt PPP

Gmina Kobylnica zrealizuje budowę nowoczesnego oświetlenia ulicznego w formule PPP

To największa tego typu inwestycja w Polsce.

Więcej
Aktualność

Ustawa o COVID-19 a umowy o ppp / koncesji

Wspólna inicjatywa IPPP, Centrum PPP oraz PZPB.

Więcej
Projekt PPP

Dialog techniczny Gminy Radgoszcz - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w PPP

Gmina Radgoszcz ogłosiła dialog techniczny dotyczący przedsięwzięcia "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i...

Więcej
Projekt PPP

Ustka chce przebudować promenadę nadmorską w PPP

Miasto Ustka ogłosiło zamiar przeprowadzenia dialogu technicznego (badań rynkowych) dla przedsięwzięcia pn....

Więcej
Projekt PPP

Modernizacja Aquaparku Polkowice w formule ppp - dialog techniczny

Termin na składanie wniosków został przedłużony do 25 września 2020 r.

Więcej
Warsztaty

Jednodniowe szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla JST

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oferuje zorganizowanie warsztatów z ppp dla pracowników Państwa jednostki.

Więcej

O nas

Partnerstwo publiczno prywatne
Jako niezależna fundacja skupiona na rozwoju ppp w Polsce i Europie centralnej wspieramy administrację samorządową i centralną nie tylko w tworzeniu planów rozwoju infrastrukturalnego lecz przede wszystkim w ich urzeczywistnianiu.

Więcej

Akademia PPP

Szkolenia

Duże zapotrzebowanie rynkowe

Posiadamy bogate referencje kilkudziesięciu zrealizowanych projektów szkoleniowych. Programy szkoleń dopasowujemy każdorazowo do potrzeb i oczekiwań tych, dla których są one przeznaczone.

Proponujemy zarówno szkolenia podstawowe jak i specjalistyczne – kilkugodzinne lub całodzienne, jak również całe cykle szkoleń oraz szkolenia wyjazdowe.