Projekt PPP

Dialog techniczny we Wschowie

Spółka komunalna Wschowa Sp. z o.o. ogłosiła dialog techniczny poprzedzający planowane postępowanie o udzielenie...

Więcej
Aktualność

Debata PartnerstwoWPraktyce

W którym kierunku zmierza ppp w kryzysowej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa? Rewitalizacja? Budowa mieszkań...

Więcej
Projekt PPP

Dialog techniczny w Goworowie

Gmina Goworowo rozpoczyna dialog techniczny dotyczący „Budowy budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z...

Więcej
Projekt PPP

Szczecin chce zbudować centrum przesiadkowe w formule ppp

Miasto Szczecin ogłosiło wstępne testowanie rynku dot. przedsięwzięcia polegającego na Budowie centrum przesiadkowego...

Więcej
Projekt PPP

Dialog konkurencyjny w Lubaniu

Miasto Lubań wszczęło postępowanie na wybór partnera prywatnego, który wykona głęboką termomodernizację 3 obiektów:...

Więcej
Projekt PPP

Pierwsza hybrydowa termomodernizacja w Zachodniopomorskiem podpisana

Gmina Mielno zawarła ze spółką IZIM umowę na termomodernizację czterech obiektów gminnych. Przedsięwzięcie to...

Więcej
Projekt PPP

Zagospodarowanie terenów gminnych na cele sportu i turystyki - dialog techniczny Gminy Olsztyn

Gmina Olsztyn ogłosiła dialog techniczny poprzedzający planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na...

Więcej
Projekt PPP

Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku w formule PPP podpisana

Partnerstwo przypieczętowało podpisanie umowy przez (od l.): Alana Aleksandrowicza z-cę prezydenta Gdańska,...

Więcej
Aktualność

Nowe wydanie Forum PPP już dostępne!

Znowelizowana ustawa o PPP funkcjonuje od roku. Nowe projekty, zarówno rządowe, jak i samorządowe, znajdują się w...

Więcej
Aktualność

Projekt “Rozwój ESCO dla samorządów” szansą na czyste powietrze i oszczędności energetyczne

“Rozwój ESCO dla samorządów” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską za pośrednictwem inicjatywy...

Więcej
Warsztaty

Jednodniowe szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla JST

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oferuje zorganizowanie warsztatów z ppp dla pracowników Państwa jednostki.

Więcej

O nas

Partnerstwo publiczno prywatne
Jako niezależna fundacja skupiona na rozwoju ppp w Polsce i Europie centralnej wspieramy administrację samorządową i centralną nie tylko w tworzeniu planów rozwoju infrastrukturalnego lecz przede wszystkim w ich urzeczywistnianiu.

Więcej

Akademia PPP

Szkolenia

Duże zapotrzebowanie rynkowe

Posiadamy bogate referencje kilkudziesięciu zrealizowanych projektów szkoleniowych. Programy szkoleń dopasowujemy każdorazowo do potrzeb i oczekiwań tych, dla których są one przeznaczone.

Proponujemy zarówno szkolenia podstawowe jak i specjalistyczne – kilkugodzinne lub całodzienne, jak również całe cykle szkoleń oraz szkolenia wyjazdowe.