Aktualność

Nowe wydanie Forum PPP już dostępne!

Znowelizowana ustawa o PPP funkcjonuje od roku. Nowe projekty, zarówno rządowe, jak i samorządowe, znajdują się w...

Więcej
Aktualność

Konferencja "Gospodarowanie mieniem"

17 września 2019 r. w Poznaniu

Więcej
Aktualność

Projekt “Rozwój ESCO dla samorządów” szansą na czyste powietrze i oszczędności energetyczne

“Rozwój ESCO dla samorządów” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską za pośrednictwem inicjatywy...

Więcej
Aktualność

Wnioski i rekomendacje wynikające z analizy Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości planowanego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju udostępnił Raport podsumowujący z...

Więcej
Aktualność

Wizyty studyjne dla zainteresowanych PPP w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Departament Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu „Rozwój...

Więcej
Aktualność

Kolejna inwestycja PPP nie doczeka się finału – Dom Złotego Wieku w Świebodzicach

A miało być tak pięknie…nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz. Podczas sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach po...

Więcej
Warsztaty

Jednodniowe szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla JST

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oferuje zorganizowanie warsztatów z ppp dla pracowników Państwa jednostki.

Więcej

O nas

Partnerstwo publiczno prywatne
Jako niezależna fundacja skupiona na rozwoju ppp w Polsce i Europie centralnej wspieramy administrację samorządową i centralną nie tylko w tworzeniu planów rozwoju infrastrukturalnego lecz przede wszystkim w ich urzeczywistnianiu.

Więcej

Akademia PPP

Szkolenia

Duże zapotrzebowanie rynkowe

Posiadamy bogate referencje kilkudziesięciu zrealizowanych projektów szkoleniowych. Programy szkoleń dopasowujemy każdorazowo do potrzeb i oczekiwań tych, dla których są one przeznaczone.

Proponujemy zarówno szkolenia podstawowe jak i specjalistyczne – kilkugodzinne lub całodzienne, jak również całe cykle szkoleń oraz szkolenia wyjazdowe.