Doradztwo

Doświadczony doradca na rynku ppp

Dobre doradztwo to nie tylko umiejętne połączenie szerokiego zakresu wąskich specjalizacji w spójną całość, będącą trafną i kompletną diagnozą oraz rekomendacją do podjęcia działań strategicznych, ale również umiejętne przekazanie dobrych praktyk zastosowanych już w podobnych sytuacjach i unikanie błędów.

Dostarczając Państwu usługi doradcze kierujemy się przede wszystkim zasadą ochrony Państwa organizacji oraz prowadzonych przez nią działań. Rozumiemy bowiem, że zapewniając Państwu właściwą ochronę, zapewnimy również wystarczająco stabilne fundamenty dla całego przedsięwzięcia typu ppp. Temu celowi podporządkowujemy usługi doradcze w IPPP – przy wykorzystaniu najlepszych wzorców, sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań prawnych oraz pracy i doświadczeniu czołowych ekspertów.

Nie zapominamy również, co stanowi nasz największy kapitał, którym chętnie dzielimy się Państwem. Tym kapitałem są właściwi ludzie oraz doświadczenie w wyjątkowym środowisku inwestycji publiczno-prywatnych, wymagającym godzenia często odmiennych oczekiwań tak, aby ostatecznie umowa typu ppp zapewniała efekt „win-win”: maksymalne korzyści dla interesu publicznego przy jednoczesnym zysku strony prywatnej, bez którego ppp nie ma szans powodzenia.

 

Doradztwo dla sektora publicznego

Misją Instytutu PPP jest wspomaganie władz samorządowych i obsługującej je administracji, które mają zamiar realizować lub już realizują projekty typu ppp, na kolejnych jego etapach – programowania, wdrażania oraz realizacji – jak również na poziomie ogólnym, a więc upowszechniania fachowej wiedzy na temat formuły ppp i korzyści, jakie niesie ona dla interesu publicznego.

Doradztwo dla sektora publicznego

 

Doradztwo dla sektora prywatnego

Naszą misją jest w tym wypadku wspomaganie przedsiębiorców, którzy dopiero planują uczestniczyć lub już uczestniczą w przedsięwzięciach typu ppp jako partnerzy prywatni lub koncesjonariusze, na wszystkich etapach realizacji takich projektów: programowania (planowania), wdrażania oraz realizacji. Pomagamy również w zakresie właściwej promocji firm oraz w tzw. „market intelligence”.

Doradztwo dla sektora prywatnego

 

Doradztwo na poziomie ogólnym

Doradzamy również na poziomie ogólnym:

 • doradztwo prawne – w kontekście regulacji krajowych, unijnych oraz międzynarodowych, na wszystkich etapach Państwa działalności oraz każdym z etapów realizacji projektów inwestycyjnych,
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz innych środków pomocowych – przygotowanie oraz złożenie dokumentów aplikacyjnych, a także ich późniejsza ewaluacja, w szczególności dla projektów hybrydowych tj. łączących środki UE z kapitałem partnera prywatnego i publicznego,
 • doradztwo strategiczne odnośnie doboru właściwej strategii realizacji programów inwestycyjnych,
 • doradztwo sprzedażowe – począwszy od stworzenia oferty produktowej poprzez działania marketingowe aż po skuteczną komunikację i PR,
 • badania rynku inwestycji publicznych w celu określenia wielkości i wartości interesującego Państwa fragmentu rynku, jego konkurencji, perspektyw oraz ewentualnych ryzyk dla jego rozwoju,
 • analizy i opracowania dotyczące m.in. dokumentów planistycznych, planów inwestycyjnych, strategii rozwoju, planów zagospodarowania przestrzennego oraz weryfikacji wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych,
 • studia wykonalności dla poszczególnych przedsięwzięć i projektów z zakresu inwestycji publicznych, ich uwarunkowań prawnych, efektywności oraz rekomendacji ekonomicznych,
 • doradztwo podatkowe odnośnie prowadzonej przez Państwa organizację działalności w kontekście doboru najkorzystniejszych narzędzi podatkowych oraz unikania ryzyk,
 • doradztwo techniczne w tym m.in. przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych,
 • reprezentacja prawna Państwa organizacji w kontekście prowadzonej działalności inwestycyjnej,
 • opiniowanie dokumentacji pod kątem prowadzenie inwestycji w formule ppp.

 

Kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani usługami doradczymi IPPP, prosimy o bezpośredni kontakt z Bartoszem Korbusem pod adresem bartosz.korbus@ippp.pl.