Powiat Otwocki szuka partnera do budowy nowej siedziby.

Wstępne konsultacje rynkowe

(fot. Koncepcja architektoniczna projektu; źródło: www.powiat-otwocki.pl)

Powiat Otwocki zamierza przystąpić do realizacji Projektu partnerstwa publiczno-prywatnego, którego przedmiotem będzie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie budowy nowego budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku.

W związku z powyższym Powiat Otwocki zaprasza do udziału we wstępnych Konsultacjach rynkowych prowadzonych zgodnie z art. 84 UPZP. Celem Konsultacji jest uzyskanie opinii i informacji od potencjalnych Partnerów Prywatnych co do możliwych i najefektywniejszych rozwiązań w zakresie realizacji Przedsięwzięcia.

Memorandum Inwestycyjne
https://www.powiat-otwocki.pl/aktualnosci/663

Memorandum Finansowe
https://www.powiat-otwocki.pl/aktualnosci/664

Memorandum Komercyjne
https://www.powiat-otwocki.pl/aktualnosci/665

Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konsultacjach mija 15 listopada 2021 r.