We Wrocławiu chcą rozmawiać o nowych wiatach przystankowych

Ogłoszono wstępne konsultacje rynkowe.

Miasto Wrocław reprezentowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Utrzymania Miasta we Wroclawiu zawiadomiło o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu". Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w trybie koncesji.

Na stronie http://bip.zdium.wroc.pl/?zadania=wiaty zamieszczono dokumenty umożliwiające wzięcie udziału w konsultacjach. Zgłoszenia można przesyłać do 12 listopada 2021 r.