Gmina Łubniany ma nowego operatora sieci wodno-kanalizacyjnej.

Kontrakt ppp podpisali Paweł Wąsiak, Wójt Gminy Łubniany oraz Łukasz Sokołowski, prezes spółki PLADA z Chrząstowic.

Gmina Łubniany, jako pierwsza gmina wiejska w województwie opolskim, zdecydowała się na zarządzanie i eksploatację siecią wodną w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

W procedurze przetargowej ogłoszonej przez Gminę Łubniany na zarządzanie i eksploatację siecią wodną wystartowało dwóch oferentów – Veolia Zachód sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz PLADA sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach. Najlepszą ofertę przedstawiła firma PLADA. Umowa, która została podpisana na 10 lat, zakłada, że podmiot prywatny będzie płacił samorządowi rocznie 108 tysięcy złotych za dzierżawę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Dodatkowo firma wybuduje (w pierwszym roku trwania umowy) przepompownię ścieków w Luboszycach. W ciągu dwóch pierwszych lat trwania umowy PLADA wykona przegląd i modernizację 760 najstarszych przepompowni, a także modernizację na radiowe wodomierze na przyłączach domowych.

Gmina Łubniany zdecydowała się na przetarg w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ przez lata funkcjonowania samorządu nie powstała tu spółka komunalna. Dziś nie stać gminy na to, by taką spółkę uruchamiać. Wójt zdecydował, że jako podmiot publiczny, który jest jednocześnie właścicielem sieci wodno-kanalizacyjnej, samorząd poszuka partnera prywatnego, który zajmie się zarządzaniem sieci i skutecznie ją rozwinie.

Formalnie firma PLADA zacznie zarządzać siecią wodno-kanalizacyjną 1 marca 2021 r. 

Więcej informacji na temat tej umowy mogą Państwo znaleźć w artykule na stronie Gminy Łubniany: Nowy operator sieci wodno-kanalizacyjnej

źródło: www.lubniany.pl