Izba podmiotów publicznych

Efektywne wydatkowanie pieniędzy publicznych

Instytut PPP, najstarsza w Polsce (rok zał. 2003) organizacja zajmująca się realizacją zadań publicznych w formule ppp i koncesji, już od 2006 roku integruje polskie podmioty publiczne w „Izbie Podmiotów Publicznych” wspierając je równolegle szkoleniami ppp, w tym również całymi systemami szkoleń w ramach „Samorządowej Akademii ppp”.

Odpowiadając na rosnące potrzeby administracji publicznej, zwłaszcza samorządów, uruchomiliśmy w 2012 roku system wsparcia instytucjonalnego i doradczego dla podmiotów publicznych modyfikując dotychczasowy zakres programu „Izba Podmiotów Publicznych” (dalej również „Izba”) i dopasowując go do zróżnicowanych oczekiwań ze strony podmiotów publicznych pod względem rodzaju udzielanego wsparcia.

Funkcjonowanie w trudnych ekonomicznie warunkach

Podstawowym celem prowadzenia od wielu lat programu „Izba Partnerów Prywatnych” jest rozwój szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, umożliwiającego podwyższenie efektywności działań podmiotów publicznych i pozwalającego na wdrożenie projektów z korzyścią dla interesu publicznego, lepiej niż miałoby to miejsce przy zastosowaniu tradycyjnych instrumentów.

Podstawową zaletą członkostwa w „Izbie Podmiotów Publicznych” jest uzyskanie wsparcia w racjonalizacji finansów publicznych, szczególnie ważnego w aktualnej sytuacji finansowej sektora publicznego, oraz w wypracowaniu nowoczesnego podejścia do zarządzania realizacją zadań publicznych, co obejmuje pomoc w przygotowaniu odpowiedniej struktury organizacyjnej i zespołu zdolnego wdrażać ppp, i w efekcie efektywniej realizować zadania publiczne. W tym zakresie członkowie Izby mogą liczyć na wsparcie doradcze ekspertów Instytutu PPP i współpracujących z nami firm doradczych.

Jesteśmy świadomi, że podmiotom publicznym w budowie kompetencji, niezbędnych dla właściwego działania w trudnych rynkowo warunkach finansowych, potrzeba nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i wymiany praktycznych doświadczeń. W ramach „Izby Podmiotów Publicznych” tworzymy zatem warunki dla:

 • oszczędności budżetowych oraz większej efektywności w realizacji aktualnego lub przyszłego zakresu zadań publicznych,
 • wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby,
 • faktycznego przygotowania i wdrażania przedsięwzięć typu ppp,
 • budowania kompetencji w zwiększaniu możliwości i efektywności inwestycyjnej za sprawą ppp lub koncesji,
 • szkoleń z zakresu ppp i koncesji, uwzględniających także możliwość łączenia ppp z finansowaniem ze środków UE,
 • szeroko pojętej promocji ofert inwestycyjnych członków Izby wśród inwestorów i przedsiębiorstw prywatnych.

Znając potrzeby naszych Klientów w zakresie wsparcia w efektywnej realizacji zadań publicznych, przygotowaliśmy zróżnicowane pakiety uczestnictwa w „Izbie Podmiotów Publicznych”, dopasowując je podmiotów publicznych różnej wielkości i różnego charakteru.

3 zakresy Izby:

 • pakiet „podstawowy” obejmujący:
  • audyt oszczędnościowy,
  • ocenę potencjału wdrażania projektów ppp i koncesji,
  • cokwartalną wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami programu (spotkania bezpośrednie w siedzibach członków),
  • newsletter IPPP,
  • prenumeratę polskiego „Forum PPP” oraz anglojęzycznego „PPP Magazine” w wersji elektronicznej,
 • pakiet „rozszerzony”obejmujący:
  • zakres „podstawowy” oraz dodatkowo:
  • stworzenie ram instytucjonalnych i politycznych dla wdrażania ppp i koncesji,
  • wstępną analizę przedrealizacyjną przedsięwzięcia typu ppp,
  • prenumeratę anglojęzycznego „PPP Magazine” w wersji drukowanej,
  • bezpłatne uczestnictwo w roli gości na płatnych konferencjach ppp organizowanych przez Instytut PPP w Polsce (bez kosztów transportu i zakwaterowania),
 • pakiet „pełny” obejmujący:
  • zakres „podstawowy” i „rozszerzony” oraz dodatkowo:
  • konsultacje rynkowe przedsięwzięcia typu ppp,
  • do wyboru dla wybranego przedsięwzięcia typu ppp: pełna analiza przedrealizacyjna albo pełna obsługa prawna,
  • bezpłatne uczestnictwo w roli prelegentów na bezpłatnych oraz płatnych konferencjach ppp organizowanych przez Instytut PPP w Polsce (bez kosztów transportu i zakwaterowania).

Elementy w poszczególnych pakietach Izby mogą zostać również indywidualnie dopasowane do potrzeb konkretnych podmiotów publicznych.

Oferta cenowa i rabaty

Wszystkie podane ceny dotyczą rocznego członkostwa w „Izbie Podmiotów Publicznych” wg powyższej specyfikacji. Są to ceny netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

  Pakiet "podstawowy" Pakiet "rozszerzony" Pakiet "pełny"
cena netto 9.000 zł 30.000 zł 95.000 zł
rabat na dodatkowe usługi 10% 15% 20%

 

Każdy z powyższych pakietów daje również dodatkowe zniżki na szereg usług szkoleniowych, doradczych oraz promocyjnych Instytutu PPP, w tym m.in. na:

 • kompleksowe analizy przedrealizacyjne,
 • obsługę prawną,
 • konsultacje rynkowe,
 • szkolenia ppp (oferta szczegółowa),
 • system szkoleń w ramach „Samorządowej Akademii ppp”,
 • obecność w publikacjach krajowych („Forum PPP”) oraz międzynarodowych (anglojęczny „PPP Magazine”).

Jak przystąpić do programu?

Aby przystąpić do „Izby Podmiotów Publicznych” należy wypełnić deklarację uczestnictwa (pobierz w wersji do druku) oraz odesłać dokument mailem na adres info@ippp.pl.

Pobierz deklarację uczestnictwa

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt z Instytutem PPP pod adresem info@ippp.pl.