Gmina Pobiedziska chce zbudować drogi w ppp

Gmina Pobiedziska planuje realizację przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, polegającego na „Budowie dróg wraz z infrastrukturą w Gminie Pobiedziska”

Przedmiotem Przedsięwzięcia jest przebudowa 23 odcinków dróg o całkowitej długości ok. 15 kilometrów na terenie Gminy w celu stworzenia spójnej sieci komunikacyjnej dróg, poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz poprawy stanu infrastruktury drogowej umożliwiającej płynne poruszanie się. Przedsięwzięcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia lokalnej społeczności. Dostępność i stan dróg gminnych wpływa na poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego i ilość wypadków drogowych z udziałem pieszych, rowerzystów oraz innych uczestników ruchu.

Dokumentacja dotycząca postępowania oraz udziału w przetargu znajduje się pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/411272

Przypominamy, że termin złożenia ofert wyznaczony został do dnia 26 kwietnia 2021 roku.