Forum PPP

Pierwszy w Polsce magazyn o ppp

„Forum PPP – magazyn inwestycji publicznych” to pierwszy w Polsce fachowy magazyn o tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, publikowany nieprzerwanie od 2008 roku. Celem magazynu jest dostarczenie wiedzy i informacji o ppp tak podmiotom publicznym jak i prywatnym biorącym udział w przedsięwzięciach tego typu.

Dotychczasowy, niemalże pięcioletni dorobek Forum PPP to nie tylko różnorodne zagadnienia prawne, ekonomiczne, podatkowe, zamówień publicznych, funduszy unijnych czy też możliwości finansowania inwestycji (zarówno dla partnera prywatnego jak i publicznego), lecz również wydania tematyczne poświęcone zagadnieniom gospodarki odpadami, ochrony wód, rewitalizacji, energetyki, budowy dróg, szkolnictwa, budownictwa ogólnego, komunalnego, mieszkaniowego itd. Wśród publikacji Forum PPP można znaleźć również raporty z badań i możliwości inwestycyjnych samorządów w kontekście współpracy z partnerem prywatnym.

Adresatami Forum PPP są decydenci firm, organizacji i instytucji współpracujących z samorządami, a wśród nich m.in. firmy deweloperskie, budownictwa ogólnego i inżynieryjnego, banki, kancelarie prawne, firmy doradcze oraz z branży energetycznej, przewozowo-transportowej, oświetleniowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, konsultingowej czy nawet ochrony środowiska oraz fundacje, stowarzyszenia, uczelnie, ambasady, izby handlowe i wiele innych.

Szczególnie cenioną grupą odbiorców i współtwórców Forum PPP są politycy i urzędnicy szczebla lokalnego jak i rządowego: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, radni, naczelnicy, kierownicy, dyrektorzy oraz pracownicy poszczególnych departamentów, wydziałów czy referatów, marszałkowie, starostowie, wojewodowie, ministrowie i ich zastępcy itp.

Wydania Forum PPP

BEZPŁATNA PRENUMERATA

Zapisu na bezpłatną prenumeratę Forum PPP należy dokonać na stronie www.forumppp.com.pl. Archiwalne wydania dostępne są po uprzednim wysłaniu maila na adres redakcja@forumppp.com.pl z zaznaczeniem roku bądź numerów publikacji, które chcieliby Państwo otrzymać.

Prezentujemy poniżej okładki publikacji wraz z numerem, wydanych w kolejnych latach, począwszy od roku 2008.

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008