Zagospodarowanie terenów gminnych na cele sportu i turystyki - dialog techniczny Gminy Olsztyn

Gmina Olsztyn ogłosiła dialog techniczny poprzedzający planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenów gminnych na cele sportu i turystyki".

Celem dialogu jest analiza możliwości realizacji przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu odpowiedniego dla potrzeb turystów i mieszkańców gminy centrum sportowego i turystycznego tj. basenu pływackiego z zapleczem (cel publiczny) oraz towarzyszącej infrastruktury usługowej tj. np. hotelu, restauracji i usług towarzyszących (cel komercyjny). Badanie dotyczy zarówno potencjalnej skali, zakresu rzeczowego jak i funkcji części publicznej oraz prywatnej.

Termin składania zgłoszeń do udziału w Dialogu Technicznym: 16 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty są dostępne w BIP Urzędu Gminy Olsztyn