Ustka chce przebudować promenadę nadmorską w PPP

Miasto Ustka ogłosiło zamiar przeprowadzenia dialogu technicznego (badań rynkowych) dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zagospodarowanie obszaru promenady nadmorskiej w Ustce”. Chce w ten sposób pozyskać informacje niezbędne do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ustka przygotowuje się do przebudowy i nowego zagospodarowania jednej z wizytówek miasta - promenady nadmorskiej.

Według wstępnych założeń, zakres przebudowy promenady obejmuje obszar od placu z fontanną, poprzez park i parking przy ul. Beniowskiego, promenadę górną, ulicę Limanowskiego, Park Chopina, aż do ławeczki Ireny Kwiatkowskiej. Wstępne założenia są maksymalne, zakładają bowiem powstanie nowego mola i podziemnego parkingu, które dostępne będą z ulicy Żeromskiego. Koncepcja ta ma jednak bardzo ogólny charakter, a jej szczegóły będą ustalane w dalszym postępowaniu. Zakres projektu może zostać ograniczony po rozmowach z potencjalnymi partnerami prywatnymi, konkursie architektonicznym oraz uzgodnieniach z Urzędem Morskim w Gdyni.

Miasto chce poprzez tę inwestycję rozwiązać problemy, które występują obecnie na promenadzie. Przede wszystkim zlikwidować chaos komunikacyjny, szczególnie w zakresie nieprzerwanej ścieżki rowerowej. Chce także poprawić estetykę wizualną tego miejsca poprzez przyjęcie jednolitych rozwiązań architektonicznych. Celem inwestycji jest też uporządkowanie funkcji, jakie pełnią poszczególne obszary promenady, tak aby jasno rozgraniczyć obszary handlu, gastronomii czy wypoczynku. W efekcie tych wszystkich działań promenada stanie się miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym i przyjaznym, a dodatkowo wzbogaci się o nowe obiekty.

Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym można dokonać do dnia 23 października 2020 r.

Dokumenty i informacje dotyczące dialogu technicznego są dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ustka.  

źródło: http://www.ustka.pl/