Szczecin chce zbudować centrum przesiadkowe w formule ppp

Miasto Szczecin ogłosiło wstępne testowanie rynku dot. przedsięwzięcia polegającego na Budowie centrum przesiadkowego z parkingiem kubaturowym oraz obiektem wielofunkcyjnym na Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie.

Wszystkie podmioty potencjalnie zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem oraz Wstępną informacją o projekcie, które zostały opublikowane na BIP UM Szczecin oraz do wypełnienia zamieszczonej tam Ankiety.