Dialog techniczny w Goworowie

Gmina Goworowo rozpoczyna dialog techniczny dotyczący „Budowy budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

Przedmiotem Przedsięwzięcia jest budowa budynku przedszkola i żłobka publicznego w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez budowę placu zabaw, dróg dojazdowych, parkingów oraz drogi pożarowej, a następnie utrzymanie wybudowanej infrastruktury. Zaprojektowany budynek pełnić będzie funkcję publicznego przedszkola ze żłobkiem. W budynku znajdują się cztery sale przedszkolne dla 100 dzieci, dwie sale żłobkowe dla 30 dzieci, kuchnia, zaplecze techniczne oraz sanitarne.

Zamiarem Gminy jest realizacja Przedsięwzięcia w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Realizacja Przedsięwzięcia obejmować będzie zlecenie przez Gminę Partnerowi Prywatnemu budowę przedszkola i żłobka publicznego w Goworowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, a także późniejsze utrzymanie wybudowanej infrastruktury.

Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie okresowa płatność Podmiotu Publicznego za wykonanie prac projektowych, robót budowlanych, a także okresowe płatności za zarządzanie – opłata za dostępność.

Termin składania zgłoszeń do udziału w dialogu technicznym upływa 10 lutego 2020 r. 

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdą Państwo na stronie Gminy Goworowo, pod linkiem: http://goworowo.pl/nowosci/ogloszenie-o-dialogu-technicznym