Dialog konkurencyjny w Lubaniu

Miasto Lubań wszczęło postępowanie na wybór partnera prywatnego, który wykona głęboką termomodernizację 3 obiektów: szkoły, hali sportowej i pływalni, a także będzie utrzymywał, konserwował i zarządzał urządzeniami służącymi zapewnieniu efektu energetycznego.

W drugim wariancie w zakres przedsięwzięcia wchodzi dodatkowo modernizacja niecki basenowej oraz dachu pływalni. Wynagrodzeniem partnera prywatnego ma być opłata za dostępność, przynajmniej w części pochodząca z oszczędności wygenerowanych dzięki poprawie efektywności energetycznej zmodernizowanych obiektów.

Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze dialogu konkurencyjnego. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do 31 stycznia 2020 r.

Link do dokumentacji postępowania na stronie BIP UM w Lubaniu.