Wizyty studyjne dla zainteresowanych PPP w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Departament Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” zaprasza zainteresowanych PPP w obszarze gospodarki wodno-ściekowej do udziału w wizycie studyjnej PPP w Szkocji.

Wizyta, która odbędzie się w dniach 21-23 maja 2019 r., skierowana jest przedstawicieli sektora publicznego: decydentów i osób zainteresowanych tematyką PPP i zajmujących się inwestycjami i ich finansowaniem, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną, planujących realizację przedsięwzięć z sektora gospodarki wodno-ściekowej.

W ramach wyjazdu zaplanowana jest:

  • wizytacja projektu oczyszczalni ścieków w Glasgow,
  • wizytacja oczyszczalni ścieków w Dundee,
  • wizytacja oczyszczalni ścieków w Edynburgu,

w ramach których odbędą się spotkania z przedstawicielami podmiotu publicznego oraz partnera prywatnego, sesja pytań i odpowiedzi,

  • prezentacja projektu świadczenia usługi zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grimaud – Francja,  dyskusja o możliwości adaptacji modelu do warunków polskich, z uwzględnieniem pierwszych doświadczeń po wizycie oczyszczalni w Glasgow.

Zgłoszenia należy przesyłać do 17 kwietnia 2019 r. Wszelkie informacje znajdują się na stronie Platformy PPP Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Źródło: Forum PPP, www.forumppp.pl