Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp

W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Zgodnie z ogłoszeniem „Partner prywatny odpowiedzialny będzie za przeprojektowanie istniejącego projektu, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy Opery Wrocławskiej o obiekt zaplecza technicznego (obiekt celu publicznego) oraz utrzymanie techniczne obiektu celu publicznego”. Ponadto „wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie przede wszystkim wyłączne prawo do eksploatacji, w tym prawo do pobierania pożytków, z zaprojektowanego, sfinansowanego i wybudowanego przez Partnera Prywatnego w ramach Przedsięwzięcia obiektu celu komercyjnego”.

Przewidywany okres obowiązywania koncesji wynosi 30 lat. Wydłużony termin składania wniosków o udział w postępowaniu mija w dniu 12. października. Dokumentacja przetargowa dostępna jest tutaj.

źródło zdjęcia: Opera Wrocławska