Patronat IPPP - Bezpłatna konferencja on-line "Gospodarowanie mieniem"

Kolejna edycja konferencji dotyczącej zarządzania mieniem komunalnym organizowana przez ABRYS - wydawcę "Przeglądu Komunalnego", tym razem w wersji on-line, odbyła się 27 października 2020 r.

Zarządzanie mieniem komunalnym powinno być efektywnym narzędziem realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych samorządów. Tym bardziej, że istnieje wiele przykładów, że służy ono środowisku i jego ochronie. Skuteczne zarządzenia mieniem zapobiega degradacji danego obszaru środowiska, np. poprzez wdrażanie odpowiednich działań polegających na rewitalizacji czy właściwym planowaniu. W wykonywaniu tych zadaniach pomaga wykorzystanie nowych technologii np. GIS i nowych formuł inwestycyjnych jak partnerstwo publiczno-prywatne. Łączą się z tym także kwestie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, przestrzegania zasad transparentności w zawieraniu wzajemnych zobowiązań w przedsięwzięciach realizowanych z udziałem kapitału prywatnego.

 

Wszystko razem służy rozwojowi usług komunalnych i wprowadzaniu nowych rozwiązań do obszarów takich jak: gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, zieleń miejska, mieszkalnictwo, drogownictwo, itd. To z kolei przekłada się na ochronę powietrza, gleb, wody, jakość życia mieszkańców i wielu innych. A zatem jakie są problemy związane z gospodarowaniem mieniem samorządowym. Jak gminy mogą i będą mogły aktywnie zarządzać mieniem? Jakie są instrumenty wspierające i formy finansowania przedsięwzięć z tego zakresu? O tym wszystkim będziemy dyskutować podczas konferencji. Obowiązkiem zarządzających mieniem komunalnym jest ochrona tego mienia oraz zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu tego obowiązku, należyta dbałość i grunty, budynki, środki finansowe, należności, ale też wartości niematerialne i prawne.

 

Wszystko to stanowi olbrzymi potencjał, który przez wiele samorządów nie jest w pełni wykorzystywany. Chcemy nauczyć samorządy jak usprawnić proces zarządzania mieniem, jak efektywnie planować koszty i przychody gminy w tym obszarze, ale też jak przez to dbać środowisko i zdrowie mieszkańców.

 

 

Odbiorcy konferencji

 

Samorządy odpowiedzialne za:

 

• inwestycje komunalne,

• gospodarkę przestrzenną,

• ochronę środowiska,

• finanse samorządowe.

 

oraz:

 

• branża komunalna,

• architekci,

• urbaniści,

• dostawcy technologii GIS,

• instytucje zainteresowane inwestycjami w ramach PPP czy innej formule prawnej, przy wykorzystaniu majątku gmin,

• prywatni inwestorzy zainteresowani przedsięwzięciami w ramach tzw. kapitału mieszanego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz rejestracji na nią na stronie: https://gospodarowaniemieniem.abrys.pl/