Finansowanie i realizacja przedsięwzięć w obszarze efektywności energetycznej z udziałem partnera prywatnego

Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oferuje zorganizowanie dla pracowników Państwa jednostki zamkniętego szkolenia, dotyczącego nowych uwarunkowań i możliwości realizacji przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. 

Finansowanie i realizacja przedsięwzięć w obszarze efektywności energetycznej z udziałem partnera prywatnego

Szkolenie, które Państwu proponujemy, jest adresowane do przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych. Podczas spotkania zapoznamy Państwa z tematyką finansowania i wdrażania przedsiewzięć z zakresu efektywności energetycznej (w tym OZE) oraz ppp. Szczegółowo omówione zostaną akty prawne regulujące realizację umowy o poprawę efektywności energetycznej oraz realizację umowy o ppp w Polsce i UE, a także inne regulacje, które mają wpływ na stosowanie ustaw o efektywności energetycznej i o ppp - z uwzględnieniem zmian w prawie, jakie zaszly w ostatnich latach.

Poza częścią teoretyczną przedstawione zostaną przykłady udanych realizacji projektów służacych oszczędności energetycznej oraz będzie możliwość przedyskutowania konkretnych inwestycji, jakie Państwa jednostka mogłaby wdrożyć w najbliższych latach, aby osiągnąć znaczące oszczędności zużycia energii elektrycznej i ciepła.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkolenia. Jesteśmy otwarci na modyfikacje stosownie do Państwa oczekiwań. 

Program szkolenia

Cena zorganizowania tego typu warsztatu to 3000 zł brutto.

Termin i miejsce szkolenia zostaną ustalone zgodnie z Państwa potrzebami; istnieje też możliwość zorganizowania szkolenia on-line. W razie zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt – e-mail: info@ippp.pl, tel.: 510 237 765