Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 5

Instytut PPP informuje o zakończonym terminie naboru ofert w ramach zapytania ofertowego z 7 maja 2019 r. r. dotyczącego wyboru Wykonawcy zewnętrznej ewaluacji dokumentacji pilotażowej w ramach projektu RESTAURA (CE339).

Instytut PPP informuje o zakończonym terminie naboru ofert w ramach zapytania ofertowego z 7 maja 2019 r. r. dotyczącego wyboru Wykonawcy zewnętrznej ewaluacji dokumentacji pilotażowej w ramach projektu RESTAURA (CE339).

Wpłynęła jedna oferta. W wyniku analizy otrzymanej dokumentacji wybrano Wykonawcę zewnętrznej ewaluacji dokumentacji pilotażowej w ramach projektu RESTAURA (CE339). Wykonawcą jest dr hab. Agnieszka Kopańska.