Forum PPP

Pierwszy w Polsce magazyn o ppp

„Forum PPP – magazyn inwestycji publicznych” to pierwszy w Polsce fachowy magazyn o tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, publikowany nieprzerwanie od 2008 roku. Celem magazynu jest dostarczenie wiedzy i informacji o ppp tak podmiotom publicznym jak i prywatnym biorącym udział w przedsięwzięciach tego typu.

Dotychczasowy dorobek Forum PPP to nie tylko różnorodne zagadnienia prawne, ekonomiczne, podatkowe, zamówień publicznych, funduszy unijnych czy też możliwości finansowania inwestycji (zarówno dla partnera prywatnego jak i publicznego), lecz również wydania tematyczne poświęcone zagadnieniom gospodarki odpadami, ochrony wód, rewitalizacji, energetyki, budowy dróg, szkolnictwa, budownictwa ogólnego, komunalnego, mieszkaniowego itd. Wśród publikacji Forum PPP można znaleźć również raporty z badań i możliwości inwestycyjnych samorządów w kontekście współpracy z partnerem prywatnym.

Adresatami Forum PPP są decydenci firm, organizacji i instytucji współpracujących z samorządami, a wśród nich m.in. firmy deweloperskie, budownictwa ogólnego i inżynieryjnego, banki, kancelarie prawne, firmy doradcze oraz z branży energetycznej, przewozowo-transportowej, oświetleniowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, konsultingowej czy nawet ochrony środowiska oraz fundacje, stowarzyszenia, uczelnie, ambasady, izby handlowe i wiele innych.

Szczególnie cenioną grupą odbiorców i współtwórców Forum PPP są politycy i urzędnicy szczebla lokalnego jak i rządowego: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, radni, naczelnicy, kierownicy, dyrektorzy oraz pracownicy poszczególnych departamentów, wydziałów czy referatów, marszałkowie, starostowie, wojewodowie, ministrowie i ich zastępcy itp.

Wydania Forum PPP

BEZPŁATNA PRENUMERATA

Zapisu na bezpłatną prenumeratę Forum PPP należy dokonać na stronie www.forumppp.com.pl. Archiwalne wydania dostępne są po uprzednim wysłaniu maila na adres redakcja@forumppp.com.pl z zaznaczeniem roku bądź numerów publikacji, które chcieliby Państwo otrzymać.

Prezentujemy poniżej okładki publikacji wydanych w kolejnych latach.

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008