Bartosz Korbus

Założyciel Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Współpraca z samorządem, izbami gospodarczymi i administracją centralną oraz partnerami prywatnymi. Uczestnik licznych projektów z zakresu realizacji zadań publicznych we współpracy z sektorem prywatnym m.in.: dotyczących tworzenia i finansowania infrastruktury energetycznej, transportowej, ochrony środowiska oraz sportowo-rekreacyjnej. Doświadczenie w projektach dotyczących budowy infrastruktury biurowej i mieszkaniowej służącej wykonywaniu zadań publicznych we współpracy z sektorem prywatnym. Doradztwo dla sektora prywatnego (projekty rewitalizacyjne z komercjalizacją). Organizacja, współorganizacja i prowadzenie szkoleń na temat PPP, dotacji UE oraz gospodarki komunalnej. Doradca w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i funduszy dotacyjnych (unijnych i krajowych) – doradztwo dla samorządu i administracji rządowej oraz sektora prywatnego (ponad 50 projektów) – analizy przedrealizacyjne, studia wykonalności, testy rynkowe i doradztwo prawno-ekonomiczne.
Redaktor naczelny i wydawca FORUM PPP, pierwszego w Polsce czasopisma branżowego poświęconego ppp.