Szpital w Płońsku szuka inwestora

Rewitalizacja terenów przy SPZOZ w Płońsku. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku wszczął procedurę dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Rewitalizacja/zagospodarowanie terenu przylegającego do budynków szpitala w Płońsku”.

Wszelkie materiały związane z projektem, w tym m.in. memorandum inwestycyjne, dostępne są na stronie internetowej szpitala. Celem procedury jest pozyskanie z rynku informacji na temat możliwości zrealizowania przedsięwzięcia przez potencjalnych partnerów prywatnych.