Modernizacja Aquaparku Polkowice w formule ppp - dialog techniczny

Termin na składanie wniosków został przedłużony do 25 września 2020 r.

AQUAPARK POLKOWICE – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. ogłosiło dialog techniczny dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Modernizacja obiektu Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. w formule Partnerstwa publiczno – prywatnego”

Dokumentacja dialogu technicznego, w tym memorandum informacyjne o przedsięwzięciu, wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu oraz ankieta znajdują się na stronie http://bip.aquapark.com.pl/

Fotografia Aquaparku Polkowice pochodzi ze strony https://polkowice.eu/