Gmina Kobylnica zrealizuje budowę nowoczesnego oświetlenia ulicznego w formule PPP

To największa tego typu inwestycja w Polsce.

Ponad 800 nowoczesnych opraw LED wzdłuż około 30 kilometrów dróg zamontowanych zostanie w Gminie Kobylnica. Inwestycja podniesie poziom bezpieczeństwa i znacząco wpłynie na komfort życia mieszkańców. Z kolei zastosowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych będzie nieść za sobą pozytywne efekty dla ochrony środowiska i budżetu gminy. Łączna wartość projektu realizowanego w nowatorskiej formule partnerstwa publiczno-prywatnego wynosi 12 mln zł. Jest to tym samym największa pod względem wartości inwestycja samorządowa w Polsce z zakresu oświetlenia drogowego realizowana w formule PPP.

Spółka IZIM, należąca do funduszu BaltCap, oraz Gmina Kobylnica oficjalnie zainaugurowały realizację umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) na zaprojektowanie i wybudowanie nowoczesnego oświetlenia drogowego w 12 miejscowościach położonych na terenie gminy, wraz z jego utrzymaniem.

Zgodnie z zawartą umową, IZIM będzie odpowiedzialna za zaprojektowanie, sfinansowanie i wybudowanie energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED wzdłuż dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica, a ponadto przez 12 lat będzie odpowiadać za utrzymanie wybudowanej infrastruktury.

IZIM zainstaluje łącznie ponad 800 nowoczesnych opraw LED wzdłuż około 30 km dróg. Większość nowych słupów oświetleniowych stanie przy ulicach w miejscowościach Kobylnica, Łosino i Bolesławice. Nowe oświetlenie pojawi się także w miejscowościach: Kruszyna, Sierakowo Słupskie, Kończewo, Kuleszewo, Widzino, Reblinko, Kwakowo, Sycewice oraz Zębowo. Umowa przewiduje, że prace projektowe i budowlane zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

– Jest to bardzo ważna inwestycja dla naszej gminy i druga, którą realizujemy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt ten zapewni oświetlenie lokalnych dróg, w szczególności na nowo powstających terenach mieszkaniowych, co znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz innych uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu energooszczędnych opraw LED oraz centralnego sterowania oświetleniem, pozwalającego na ograniczenie intensywności świecenia w porze nocnej, zużycie energii elektrycznej będzie bardzo efektywne – wskazał Leszek Kuliński, wójt Gminy Kobylnica. – Nowoczesne oprawy LED, które znajdą się na naszych ulicach, zużywają o 50-70% energii mniej niż tradycyjne lampy. To dla nas ważne, zarówno ze względu na ochronę środowiska, jak i trzymanie pod kontrolą bieżących wydatków budżetowych – dodał wójt.

– Dla spółki IZIM i funduszu Baltcap umowa z Gminą Kobylnica jest kolejną inwestycją realizowaną w Polsce, natomiast pierwszą w obszarze oświetlenia ulicznego, dlatego też do jej realizacji przystępujemy z najwyższym zaangażowaniem. Cieszymy się, że realizując tego typu projekty podnosimy jakość życia w polskich miastach i wsiach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszego zespołu w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji publicznych, w tym w formule PPP, oraz współpracy z wiodącymi dostawcami rozwiązań technicznych jesteśmy w stanie spełnić nawet najbardziej wyśrubowane wymagania zamawiających – podkreślił Maciej Kopański, członek zarządu IZIM i dyrektor inwestycyjny Baltcap Infrastructure Fund.

 

* * *

IZIM jest wyspecjalizowanym podmiotem, należącym do funduszu BaltCap Infrastructure Fund, który pomaga samorządom i innym jednostkom sektora publicznego przygotować, sfinansować i zrealizować złożone zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą publiczną, w szczególności w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

BaltCap jest wiodącym inwestorem private equity w krajach bałtyckich. Działa w regionie od 1995 r., gdzie dokonał ponad 70 inwestycji. Wśród jego udziałowców są Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz wiodące skandynawskie fundusze emerytalne. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów PPP w regionie bałtyckim.

 

* * *

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy na stronę www.izim.pl oraz www.baltcap.com lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 516 173 691

email: kwoch@nbs.com.pl

 

* * *

Karol Kotusiewicz

Kierownik ds. promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Gmina Kobylnica

tel. 533 300 668

rzecznik@kobylnica.pl


źródło: materiały prasowe BaltCap