Dialog techniczny Gminy Radgoszcz - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w PPP

Gmina Radgoszcz ogłosiła dialog techniczny dotyczący przedsięwzięcia "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Radgoszcz w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego".

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje 4 elementy: 

1) zaprojektowanie i budowę stacji uzdatniania wody,

2) rozbudowę sieci wodociągowej,

3) rozbudowę sieci kanalizacyjnej,

4) modernizację oczyszczalni ścieków.

Dokumentacja dialogu techicznego znajduje się pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/ugradgoszcz,a,1833750,rozbudowa-infrastruktury-wodociagowej-i-kanalizacyjnej-na-terenie-gminy-radgoszcz-w-modelu-partnerst.html

Termin składania zgłoszeń upływa 15 listopada 2020 r.