Budowa nowego administracyjno – gospodarczego centrum Polic

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące możliwości realizacji Przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego administracyjno – gospodarczego centrum Polic”.

Z uwagi na fakt, iż Gmina Police zainteresowana jest wypracowaniem optymalnej struktury realizacji w/w Przedsięwzięcia, która odpowiadać będzie także potencjalnym partnerom prywatnym, przekazujemy Państwu niniejsze Memorandum oraz Ankietę w celu poznania Państwa stanowiska. Ponadto informujemy, iż Przedsięwzięcie, co do zakresu rzeczowego, jak i założeń finansowych nie jest ostateczne i może ulec zmianie w wyniku Państwa uwag i wskazówek oraz dalszych prac analitycznych i negocjacji przeprowadzanych w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

  • Memorandum Informacyjne – pobierz;
  • Kwestionariusz (partner prywatny) – pobierz;
  • Kwestionariusz (instytucje finansowe) – pobierz.
Powyższe dokumenty mogą Państwo odnaleźć również na stronie stronie internetowej Gminy Police.

Prosimy o uzupełnienie właściwego kwestionariusza i odesłanie dokumentu na adres poznan@ippp.pl do dnia 28 grudnia 2017.

Państwa odpowiedzi nie będą traktowane, jako ostateczne stanowisko firmy, ale jako informacje handlowe z zastrzeżeniem ich poufności i zostaną wykorzystane wyłącznie na cele niniejszych konsultacji rynkowych. Właściwy wybór partnera prywatnego nastąpi w kolejnym etapie wdrażania Przedsięwzięcia zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 2008 r. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod nr +48 507 016 067 lub adresem e-mail: poznan@ippp.pl