Budowa hali widowiskowo-sportowej z basenem w Lesznie - dialog techniczny Miasta Leszna

Miasto Leszno zainicjowało dialog techniczny dotyczący planowanego przedsięwzięcia PPP pn.: „Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie”.

Celem dialogu technicznego jest w szczególności uzyskanie informacji, które mogłyby być wykorzystane w przygotowaniu: zakresu, opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przy określaniu warunków umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego w szczególności w zakresie formy prawnej, finansowej oraz technicznej planowanej inwestycji.

Termin składania zgłoszeń do udziału w Dialogu Technicznym: 20 listopada 2019 r.

LINK do ogłoszenia na stronie BIP Urzędu Miasta Leszna