Raport dla Banku Światowego dotyczący gospodarki wodno-ściekowej w Polsce jest gotowy!

Wkrótce publikacja.
Miło nam poinformować, że ukończyliśmy pracę nad raportem dla Banku Światowego, obejmującym obszary:
 
A. Poprawa zarządzania wodami podziemnymi
 
B. Poprawa gospodarowania wodą glebową w produkcji rolnej
 
C. Rozwój magazynowania wód powierzchniowych
 
D. Poprawa zarządzania zapotrzebowaniem na wodę i obiegu zamkniętego
 
E. Zielone rozwiązania dla zarządzania powodzią w miastach
 
F. Wydajne i efektywne zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 
W skład zespołu, który pracował nad raportem, wchodzili: Bartosz Korbus (IPPP), Kazimierz A. Salewicz (mpindustries.at), Agnieszka Kopańska (Uniwersytet Warszawski) oraz Marta Wyderko (IPPP).
 
Raport już niedługo będzie dostępny na stronie internetowej Banku Światowego. Poinformujemy Państwa o jego publikacji.