Partnerstwo publiczno-prywatne pod rządami nowego prawa zamówień publicznych od 2021

Szkolenie dla podmiotów publicznych i partnerów prywatnych
  • NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JEST PODSTAWĄ WDRAŻANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ PPP

Wraz z początkiem roku 2021 weszła w życie nowa regulacja - Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 2019).

W związku z kompleksową zmianą regulacji dotyczącej najpopularniejszych trybów wyboru partnera prywatnego, proponujemy 4-godzinne szkolenie on-line/stacjonarne (w razie zgłoszonej potrzeby) omawiające w jaki sposób zmiany przepisów wpłyną na proces wdrażania partnerstw publiczno-prywatnych.

Program szkolenia

Forma szkolenia jak i jego koszt ustalany jest indywidualnie. Prosimy o kontakt z Instytutem PPP, w celu przedstawienia oferty.

 

  • INSTYTUT PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO - SPRAWDZONE ŹRÓDŁO WIEDZY O REGULACJACH I RYNKU PPP.

Szkolenie organizuje Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zapewniający najwyższe standardy edukacyjne.

Preferowaną formą szkolenia jest model szkolenia zdalnego, istnieje jednak możliwość zorganizowania szkoleń w małych grupach. W szkoleniach uczestniczyć mogą osoby przygotowujące przedsięwzięcie i postępowanie na wyłonienie partnera prywatnego w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w innych podmiotach publicznych. Szkolenie będzie również cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli przedsiębiorstw prywatnych ubiegających się o kontrakt ppp.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dla pojedynczych podmiotów publicznych/partnerów prywatnych jak i grup szkoleniowych, w których uczestniczą przedstawiciele kilku podmiotów publicznych jak i przedsiębiorstw. Zachęcamy do konsultacji przed szkoleniem, które pozwolą ustalić potrzeby uczestników, np. ze względów branżowych czy szczegółowych zagadnień. Jesteśmy otwarci również na modyfikacje zakresu szkoleń o wybrane zagadnienia, np. przekrój rynku, doświadczenia i plany w zakresie przedsięwzięć ppp, analizy konkretnych przypadków czy zagadnień dotyczących wkładu własnego, rachunkowości budżetowej czy projektów hybrydowych.

Szkolenie poprowadzi ekspert z kancelarii BWW – Banasik Woźniak i Wspólnicy sp.k, r.pr. Agnieszka Ferek

Kontakt w sprawie szkolenia: Bartosz Korbus tel. 510 237 765, e-mail: bartosz.korbus@ippp.pl