IPPP na Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ 2021

Prelekcja odbyła się 19 października 2021 r.

Bartosz Korbus z Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach Forum Sportu Lokalnego opowiedział o współpracy z sektorem prywatnym w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury sportowej i turystycznej. Podał równiez przykłady wdrożeń projektów optymalizacji i komercjalizacji obiektów sportowych i rekreacyjnych w modelu PPP i koncesji. 

Więcej na temat Forum SPORTBIZ 2021 www.sportbizforum.com oraz samej prelekcji www.sportbizforum.com/bartosz-korbus