IPPP » Archiwum 2011 » Zapytanie ofertowe: usługi księgowe
 • Ppp to realizacja zadań publi- cznych w szerokim zakresie
 • Konferencje „Speed uppp…” – 7 wydarzeń w 3 krajach, 781 gości
 • Ppp to odpowiedź na potrzebę rozwoju regionalnego w XXI w.
 • Ppp: tworzenie infrastruktury i świadczenie usług publicznych
 • Ppp i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
 • Ppp w drodze po odnawialną energię wspiera innowacje
 • 'PPP Magazine' - anglojęzyczny magazyn o rynkach ppp
 • Gospodarowanie odpadami to globalne zadanie dla ppp.
 • Odpowiedzialność społeczna: ppp w ochronie zdrowia

Zapytanie ofertowe: usługi księgowe

Kompleksowe usługi księgowe

Warszawa, 14.09.2011

W związku z podpisaniem przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego umowy partnerskiej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przy realizacji Projektu systemowego pt. Partnerstwo publiczno-prywatne” finansowanego ze środków PO KL Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3 zapraszamy do składania ofert na realizację kompleksowych usług księgowych:

OFERTA: kompleksowe usługi księgowe -ZAPYTANIE OFERTOWE PDF

.

Przedmiot zapytania ofertowego:

Usługa polega na kompleksowym prowadzeniu księgowości na rzecz Fundacji w kontekście projektu pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Realizacja zadania, o którym mowa, będzie polegała w szczególności na:

 1. prowadzeniu pełnej księgowości Fundacji przez cały okres projektu z uwzględnieniem wymogów dotyczących rozliczania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE.

Wymagania wobec oferenta:

 1. prowadzenie działalności księgowej popartej wpisem na listę księgowych,
 2. min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu pełnej księgowości,
 3. oczekiwany profil: doradca podatkowy z wykształceniem prawniczym,
 4. doświadczenie w kontroli rozliczeń dotacji UE oraz rozliczeń podatkowych organizacji pozarządowych (NGO) prowadzących działalność gospodarczą,
 5. usługa świadczona powinna być w siedzibie Instytutu PPP w Warszawie.

Termin realizacji usługi:

Usługa będzie realizowana w terminie od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:

 1. dane oferenta:
  • imię i nazwisko
  • adres
  • adres poczty elektronicznej i numer telefonu
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. wynagrodzenie miesięczne brutto na cały czas realizacji projektu tj. od 1 października 2011 do 31 grudnia 2014 r.,
 4. doświadczenie zawodowe,
 5. doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości, w tym dla NGO prowadzących działalność gospodarczą oraz przy rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE,
 6. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”,
 7. podpis oferenta.

Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą cena i doświadczenie oferenta. W razie pozytywnego zweryfikowania wymaganego doświadczenia i kwalifikacji znaczenie ma cena (kryterium wyboru). Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami.

Termin i sposób składania ofert

WYDŁUŻONY CZAS SKŁADANIA OFERT. Oferty należy składać do dnia 27 września 2011 do godziny 10.00 w formie elektronicznej na adres ppp-efs@ippp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ofert: Bartosz Korbus, tel. 22 435 95 02, faks 22 482 10 50, e-mail: bartosz.korbus@ippp.pl

Wybór oferty

Uprzejmie informujemy, iż zakończony został proces wyboru wykonawcy do prowadzenia kompleksowych usług księgowych na rzecz Fundacji Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w związku z realizacją projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Po analizie wszystkich otrzymanych dokumentów najlepszą ocenę uzyskała oferta firmy Doradztwo Podatkowe Monika Polkowska.

Serdecznie dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym oraz za przesłanie Państwa ofert na wykonanie w/w usługi.

Zestawienie wszystkich nadesłanych ofert – WYBÓR OFERTY PDF

Projekt systemowy PARP „Partnerstwo Publiczno-Prywatne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** Litwa stawia na ppp *** Ostatni numer „Biuletynu PPP” *** Zakończenie projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” *** O ppp w Polskim Radiu *** Nowa publikacja nt. ppp ***
Newsletter
Archiwum
Zrzut ekranu 2017-09-26 o 13.35.48 Nowy raport ppp – opublikowany!
Analiza rynku ppp Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. "Analiza rynku ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
39 osób.

W poprzednim miesiącu:
3584 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA