IPPP » Archiwum 2011 » Zapytanie ofertowe: usługi konferencyjno-hotelowe: Poznań

Zapytanie ofertowe: usługi konferencyjno-hotelowe: Poznań

Warszawa, 2.12.2011 r.

Zapytanie ofertowe: usługi konferencyjno-hotelowe w Poznaniu

W związku z podpisaniem przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego umowy partnerskiej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu systemowego pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3 zapraszamy do składania ofert na udostępnienie sal konferencyjnych i pokoi hotelowych oraz wyżywienia w związku z organizacją seminarium regionalnego.

Przedmiot zapytania ofertowego:

Usługa polega na udostępnieniu sal konferencyjnych, pokoi hotelowych oraz wyżywienia w związku z organizacją seminarium w terminie 19-20 stycznia 2012 r., zgodnie z poniższymi warunkami:

 • czas trwania seminarium: dwudniowe, w terminie 19-20 stycznia 2012 r.,
 • liczba uczestników: 55 osób,
 • liczba wykładowców: 4 osoby,
 • sala konferencyjna: 1 sala mieszcząca 59 osób (układ litera U lub 2 rzędy stołów z krzesłami po obu stronach stołu) pierwszego dnia seminarium; 2 sale mieszczące do 30 osób każda (układ sali litera U) drugiego dnia seminarium;
 • godziny trwania seminarium: 1 dzień (19.01.2012): 09.30 – 17.00, 2 dzień (20.01.2012): 9.00 – 15.15,
 • przerwy kawowe: w sumie 5 przerw kawowych dla 59 osób (3 pierwszego dnia i 2 drugiego dnia seminarium); poczęstunek podczas przerw kawowych powinien składać się z: kawy, herbaty, wody, soku, kruchych ciasteczek,
 • obiad ze wskazaniem propozycji menu: pierwszego i drugiego dnia seminarium dla 59 osób,
 • kolacja ze wskazaniem propozycji menu: dla osób nocujących,
 • noclegi: noclegi w pokojach maksymalnie dwuosobowych, przewidywana liczba nocujących uczestników seminarium: 35 osób (liczba noclegów może ulec zmianie, w zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez uczestników seminarium w trakcie przeprowadzania rekrutacji),
 • płatność nastąpi po zakończeniu usługi.

Kryterium wyboru ofert:

100% najniższa cena

Wymagania wobec oferenta:

 1. Standard ośrodka konferencyjnego/ hotelu: min. 3*,
 2. Wszystkie usługi (gastronomiczne, konferencyjne, noclegowe) muszą być świadczone w jednym miejscu,
 3. Lokalizacja: Poznań.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:

 1. dane oferenta (nazwa podmiotu; adres; adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu),
 2. miejsce świadczenia usług,
 3. datę sporządzenia oferty,
 4. cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem (cena całkowita netto oraz brutto).

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2011 r. do godziny 10.00 w formie elektronicznej na adres aleksandra.litawska@ippp.pl.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Aleksandra Litawska, tel. 22 394 90 21, e-mail: aleksandra.litawska@ippp.pl.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA