IPPP » Archiwum 2011 » Zapytanie ofertowe: druk materiałów na seminaria
 • Ppp to realizacja zadań publi- cznych w szerokim zakresie
 • Konferencje „Speed uppp…” – 7 wydarzeń w 3 krajach, 781 gości
 • Ppp to odpowiedź na potrzebę rozwoju regionalnego w XXI w.
 • Ppp: tworzenie infrastruktury i świadczenie usług publicznych
 • Ppp i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
 • Ppp w drodze po odnawialną energię wspiera innowacje
 • 'PPP Magazine' - anglojęzyczny magazyn o rynkach ppp
 • Gospodarowanie odpadami to globalne zadanie dla ppp.
 • Odpowiedzialność społeczna: ppp w ochronie zdrowia

Zapytanie ofertowe: druk materiałów na seminaria

Warszawa, 18 listopada 2011 r.

Zapytanie ofertowe: druk materiałów na seminaria

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. Partnerstwo publiczno-prywatne” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3, zapraszamy do składania ofert na wydruk materiałów seminaryjnych oraz nagrania ich na płytę CD.

Przedmiot zapytania ofertowego:

Usługa polega na wydrukowaniu materiałów seminaryjnych zgodnie z poniższymi wymogami, zapis materiałów na płycie CD i umieszczenie jej w materiałach seminaryjnych oraz dostarczenie ich do siedziby Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego:

 1. Liczba egzemplarzy: 900 szt.;
 2. Format A4;
 3. Pierwsza strona – pełen kolor, pozostałe strony – czarno-białe;
 4. Okładka plastikowa, przezroczysta;
 5. Materiały bindowane;
 6. Szacowana liczba stron: minimum 120 – maksimum 180;
 7. Wydruk dwustronny;
 8. Grubość papieru 80 gr/m2
 9. Płyta CD (900 szt.) – nadrukowana zgodnie z przekazanym projektem;
 10. Dostarczenie wydrukowanych materiałów na adres Zamawiającego: Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 00-668 Warszawa, ul. Noakowskiego 24.

Kryterium wyboru ofert:

100% najniższa cena;

Termin realizacji usługi:

Dostarczenie do Zamawiającego 60 egzemplarzy do dnia 5. grudnia br., a pozostałą liczbę egzemplarzy (840 szt.) do dnia 15. stycznia 2012 roku.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:

 1. dane oferenta (nazwa podmiotu; adres; adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu);
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. cenę netto oraz brutto za wydruk 1 strony materiałów oraz za 1 egzemplarz materiałów;
 4. cenę netto oraz brutto za 1 płytę CD;
 5. cenę netto i brutto za 1 egzemplarz materiałów seminaryjnych wraz z dołączoną płytą CD.

UWAGA: W celu ujednolicenia terminologii obowiązującej w trakcie realizacji projektu dokonano zmiany redakcyjnej tekstu ogłoszenia: każde słowo „szkolenie” zastąpiono słowem „seminarium”. Zmiana terminologii nie ma wpływu na zmianę zakresu usługi Oferenta.

Wybór oferty

Uprzejmie informujemy, iż zakończony został proces wyboru wykonawcy do przedmiotowego zapytania ofertowego. Po analizie wszystkich otrzymanych dokumentów najlepszą ocenę uzyskała oferta firmy Advert Studio Marcin Wilk.

Serdecznie dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym oraz za przesłanie Państwa ofert na wykonanie w/w usługi.

Zestawienie wszystkich nadesłanych ofert – WYBÓR OFERTY PDF

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** Litwa stawia na ppp *** Ostatni numer „Biuletynu PPP” *** Zakończenie projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” *** O ppp w Polskim Radiu *** Nowa publikacja nt. ppp ***
Newsletter
Archiwum
Zrzut ekranu 2017-09-26 o 13.35.48 Nowy raport ppp – opublikowany!
Analiza rynku ppp Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. "Analiza rynku ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
39 osób.

W poprzednim miesiącu:
3584 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA