IPPP » Archiwum 2015 » Zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego w Sztumie – konsultacje rynkowe.

Zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego w Sztumie – konsultacje rynkowe.

Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym

Memorandum Informacyjne – POBIERZ (.pdf)

Test rynku – POBIERZ (.doc)

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Miasta i Gminy Sztum prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące możliwości realizacji Przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu Wzgórza Zamkowego w Sztumie.

Niniejsze konsultacje, które mamy Państwu przyjemność zaproponować, mają na celu przeprowadzenie testu rynkowego, a także uzyskanie Państwa opinii, co do możliwości zainwestowania na obszarze Wzgórza Zamkowego. Właściwy wybór partnera prywatnego nastąpi w kolejnym etapie wdrażania zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 2008 r.

Z uwagi na fakt, iż Miasto i Gmina Sztum zainteresowana jest wypracowaniem optymalnej struktury realizacji w/w Przedsięwzięcia, która odpowiadać będzie także potencjalnym partnerom prywatnym, przekazujemy Państwu niniejsze memorandum w celu poznania Państwa stanowiska. Zwracamy się z prośbą o przekazanie uwag i sugestii, zarówno co do struktury prawnej, jak i założeń finansowych celem dokonania ewentualnych korekt przyjętych rozwiązań.

Ponadto informujemy, iż opisane poniżej Przedsięwzięcie, co do zakresu rzeczowego, jak i założeń finansowych nie jest ostateczne i może ulec zmianie w wyniku Państwa uwag i wskazówek, dalszych prac analitycznych i negocjacji przeprowadzanych w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym podczas postępowania dotyczącego wyboru partnera prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia.

W udostępnionym Memorandum Informacyjne znajdą Państwo opis Przedsięwzięcia, z kolei w dokumencie Test rynku znajdują się pytania. Prosimy o odesłanie Państwa odpowiedzi najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2015 r. na adres poznan@ippp.pl.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności w wypełnianiu ankiety prosimy o kontakt z pracownikami Instytutu Partnerstwa Publiczno– Prywatnego pod nr telefonu 501 597 816 lub za pośrednictwem e-mail: poznan@ippp.pl. Udzielimy wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pytania związane z przeprowadzanym badaniem.


W celu udostępnienia archiwalnej wersji Memorandum Informacyjnego oraz Testu rynku - prosimy o kontakt z pracownikami Instytutu Partnerstwa Publiczno–Prywatnego pod nr telefonu 22 435 95 02 lub za pośrednictwem e-mail: info@ippp.pl.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA