IPPP » Archiwum 2013 » Wzory klauzul umownych dla projektów ppp
 • Ppp to realizacja zadań publi- cznych w szerokim zakresie
 • Konferencje „Speed uppp…” – 7 wydarzeń w 3 krajach, 781 gości
 • Ppp to odpowiedź na potrzebę rozwoju regionalnego w XXI w.
 • Ppp: tworzenie infrastruktury i świadczenie usług publicznych
 • Ppp i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
 • Ppp w drodze po odnawialną energię wspiera innowacje
 • 'PPP Magazine' - anglojęzyczny magazyn o rynkach ppp
 • Gospodarowanie odpadami to globalne zadanie dla ppp.
 • Odpowiedzialność społeczna: ppp w ochronie zdrowia

Wzory klauzul umownych dla projektów ppp

Promowanie przedsięwzięć ppp

5 wzorów już dostępnych

Ministerstwo Gospodarki opublikowało wzory klauzul umownych regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Na chwilę obecną opublikowanych zostało pięć wzorów dotyczących m. in.:
 • budowy parkingu,
 • budowy budynku użyteczności publicznej – urzędu,
 • budowy szkoły z halą sportową i boiskiem,
 • budowy i utrzymania budynku komunalnego,
 • budowy i utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej

W poszczególnych dokumentach zostały zawarte wzorcowe zapisy dotyczące m. in. przedmiotu umowy, podziału ryzyk, terminach, wynagrodzenia, gwarancji oraz kar umownych, mogące służyć zarówno podmiotowi publicznemu jak i partnerowi prywatnemu jako wzór do sporządzenia umowy właściwej. Ponadto każdy z opublikowanych dokumentów, zawiera informacje wstępne, w których to opisany jest proponowany model współpracy w zależności od specyfiki przedsięwzięcia, którego dotyczy. Dla przykładu, we wzorze klauzuli umownej dotyczącej budowy parkingów sugerowany jest wariant koncesyjny ze względu na walor komercyjny jaki partner prywatny może uzyskać pobierając opłaty za miejsca postojowe.

Ministerstwo Gospodarki informuje jednocześnie, iż opublikowane dokumenty mają jedynie charakter wzorca i muszą zostać dostosowane do uwarunkowań danego projektu,wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie.

Dokumenty zamieszczone są na stronie Ministerstwa Gospodarki – tutaj.

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** Litwa stawia na ppp *** Ostatni numer „Biuletynu PPP” *** Zakończenie projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” *** O ppp w Polskim Radiu *** Nowa publikacja nt. ppp ***
Newsletter
Archiwum
Zrzut ekranu 2017-09-26 o 13.35.48 Nowy raport ppp – opublikowany!
Analiza rynku ppp Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. "Analiza rynku ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
124 osób.

W poprzednim miesiącu:
4234 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA