IPPP » Archiwum 2013 » Wzory klauzul umownych dla projektów ppp

Wzory klauzul umownych dla projektów ppp

Promowanie przedsięwzięć ppp

5 wzorów już dostępnych

Ministerstwo Gospodarki opublikowało wzory klauzul umownych regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Na chwilę obecną opublikowanych zostało pięć wzorów dotyczących m. in.:
  • budowy parkingu,
  • budowy budynku użyteczności publicznej – urzędu,
  • budowy szkoły z halą sportową i boiskiem,
  • budowy i utrzymania budynku komunalnego,
  • budowy i utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej

W poszczególnych dokumentach zostały zawarte wzorcowe zapisy dotyczące m. in. przedmiotu umowy, podziału ryzyk, terminach, wynagrodzenia, gwarancji oraz kar umownych, mogące służyć zarówno podmiotowi publicznemu jak i partnerowi prywatnemu jako wzór do sporządzenia umowy właściwej. Ponadto każdy z opublikowanych dokumentów, zawiera informacje wstępne, w których to opisany jest proponowany model współpracy w zależności od specyfiki przedsięwzięcia, którego dotyczy. Dla przykładu, we wzorze klauzuli umownej dotyczącej budowy parkingów sugerowany jest wariant koncesyjny ze względu na walor komercyjny jaki partner prywatny może uzyskać pobierając opłaty za miejsca postojowe.

Ministerstwo Gospodarki informuje jednocześnie, iż opublikowane dokumenty mają jedynie charakter wzorca i muszą zostać dostosowane do uwarunkowań danego projektu,wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie.

Dokumenty zamieszczone są na stronie Ministerstwa Gospodarki – tutaj.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
178 osób.

W poprzednim miesiącu:
3381 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA