IPPP » Archiwum 2013 » Wzory klauzul umownych dla projektów ppp

Wzory klauzul umownych dla projektów ppp

Promowanie przedsięwzięć ppp

5 wzorów już dostępnych

Ministerstwo Gospodarki opublikowało wzory klauzul umownych regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Na chwilę obecną opublikowanych zostało pięć wzorów dotyczących m. in.:
  • budowy parkingu,
  • budowy budynku użyteczności publicznej – urzędu,
  • budowy szkoły z halą sportową i boiskiem,
  • budowy i utrzymania budynku komunalnego,
  • budowy i utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej

W poszczególnych dokumentach zostały zawarte wzorcowe zapisy dotyczące m. in. przedmiotu umowy, podziału ryzyk, terminach, wynagrodzenia, gwarancji oraz kar umownych, mogące służyć zarówno podmiotowi publicznemu jak i partnerowi prywatnemu jako wzór do sporządzenia umowy właściwej. Ponadto każdy z opublikowanych dokumentów, zawiera informacje wstępne, w których to opisany jest proponowany model współpracy w zależności od specyfiki przedsięwzięcia, którego dotyczy. Dla przykładu, we wzorze klauzuli umownej dotyczącej budowy parkingów sugerowany jest wariant koncesyjny ze względu na walor komercyjny jaki partner prywatny może uzyskać pobierając opłaty za miejsca postojowe.

Ministerstwo Gospodarki informuje jednocześnie, iż opublikowane dokumenty mają jedynie charakter wzorca i muszą zostać dostosowane do uwarunkowań danego projektu,wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie.

Dokumenty zamieszczone są na stronie Ministerstwa Gospodarki – tutaj.

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** III edycja konferencji ppp "Speed uppp Poland" w grudniu 2018 w Warszawie *** Szkolenia ppp dla przedsiębiorców MMŚP ***
Archiwum
Gmina Police _Instytut PPP Gmina Police – konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym (2 projekt)
Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
154 osób.

W poprzednim miesiącu:
4196 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA