IPPP » Aktualności » Gmina Wyszków konsultuje się z inwestorami

Gmina Wyszków konsultuje się z inwestorami

Dialog techniczny dla rewitalizacji dworca PKP w Wyszkowie

Gmina Wyszków zaprasza inwestorów na konsultacje projektu rewitalizacji lokalnych dworców PKP i PKS oraz terenów sąsiadujących, przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

ZAPOZNAJ SIĘ Z MEMORANDUM INWESTYCYJNYM

W tym celu ogłoszony został dialog techniczny, który posłużyć ma do przygotowania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego. Dialog potrwać ma do dnia 13. września 2018 r.

Przedsięwzięcie zakłada realizację celu publicznego w postaci powstania centrum przesiadkowego oraz celu komercyjnego w postaci stworzenia towarzyszącej infrastruktury usługowej, w koncesyjnym modelu podziału ryzyka dla całego projektu.

W ramach części publicznej inwestycji (zaznaczonej kolorem żółtym) powstać ma m.in. budynek dworca kolejowego, obiekt dworca autobusowego, infrastruktura służąca obsłudze podróżnych i pojazdów, czy ew. przebudowa układu komunikacyjnego. W ramach większej części komercyjnej (kolor zielony) powstać mogą obiekty usługowe, parking czy stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych – szczegółowy zakres ma zostać doprecyzowany właśnie w toku dialogu technicznego.

Więcej informacji dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyszków (link)

 

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
75 osób.

W poprzednim miesiącu:
6160 osób.
Archiwum
Gmina Police _Instytut PPP Gmina Police – konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym (2 projekt)
Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące ...
Bez tytułu Szkolenie wyjazdowe ppp – Kazachstan
Szkolenie wyjazdowe Instytut PPP zaprasza wszystkich miłośników ppp, jak również niestandardowych wycieczek górskich (szczególnie narciarskich) do ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA