IPPP » Archiwum » Gmina Wyszków konsultuje się z inwestorami

Gmina Wyszków konsultuje się z inwestorami

Dialog techniczny dla rewitalizacji dworca PKP w Wyszkowie

Gmina Wyszków zaprasza inwestorów na konsultacje projektu rewitalizacji lokalnych dworców PKP i PKS oraz terenów sąsiadujących, przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

ZAPOZNAJ SIĘ Z MEMORANDUM INWESTYCYJNYM

W tym celu ogłoszony został dialog techniczny, który posłużyć ma do przygotowania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego. Dialog potrwać ma do dnia 13. września 2018 r.

Przedsięwzięcie zakłada realizację celu publicznego w postaci powstania centrum przesiadkowego oraz celu komercyjnego w postaci stworzenia towarzyszącej infrastruktury usługowej, w koncesyjnym modelu podziału ryzyka dla całego projektu.

W ramach części publicznej inwestycji (zaznaczonej kolorem żółtym) powstać ma m.in. budynek dworca kolejowego, obiekt dworca autobusowego, infrastruktura służąca obsłudze podróżnych i pojazdów, czy ew. przebudowa układu komunikacyjnego. W ramach większej części komercyjnej (kolor zielony) powstać mogą obiekty usługowe, parking czy stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych – szczegółowy zakres ma zostać doprecyzowany właśnie w toku dialogu technicznego.

Więcej informacji dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyszków (link)

 

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
129 osób.

W poprzednim miesiącu:
4081 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA