IPPP » Archiwum 2011 » Współpraca polsko-niemiecka w formule PPP – projekt badawczy

Współpraca polsko-niemiecka w formule PPP – projekt badawczy

Międzynarodowe PPP

taki tytuł nosi projekt badawczy prowadzony przez doktorantkę Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dotyczący możliwości intensyfikacji współpracy polsko-niemieckiej w formie partnerstw publiczno-prywatnych.

LINK DO ANKIETY

W ramach projektu skierowano zapytanie ankietowe do polskich jednostek samorządu terytorialnego w celu wyłonienia poglądów na temat współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami, związanych z nią oczekiwań i obaw. Wyniki badania pozwolą na zidentyfikowanie barier rozwoju polsko-niemieckich PPP oraz czynników, które mogłyby tę współpracę uczynić bardziej atrakcyjną.

W Niemczech w fazie realizacji znajduje się obecnie 168 umów PPP o łącznej wartości 4,8 mld euro. W bieżącym roku zanotowano 53 projekty na etapie przetargu, a kolejne 74 znajdują się w fazie przygotowań. Celem rządu niemieckiego jest osiągnięcie poziomu 15% realizacji wszystkich inwestycji infrastrukturalnych właśnie w formie PPP, co jest jednoznacznym wyrazem poparcia dla tego rodzaju współpracy sektora publicznego z prywatnym. Liczba realizacji PPP przekłada się na doświadczenia przedsiębiorstw prywatnych w przeprowadzaniu tego typu projektów, a dzięki współpracy międzynarodowej i transferowi wiedzy, Polska miałaby szansę na przyspieszenie rozwoju PPP, a w konsekwencji rozwoju infrastruktury publicznej.

Niemieckie przedsiębiorstwa, mając dostęp do rodzimego i europejskiego rynku kapitałowego, są w stanie zrealizować także wysokowartościowe projekty inwestycyjne, niekiedy niemożliwe do sfinansowania przez polskie podmioty gospodarcze. Ponadto przy dużych przedsięwzięciach inwestycyjnych główny wykonawca korzysta z usług lokalnych podwykonawców, co jednocześnie przyczynia się do rozwoju także miejscowych małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt na temat międzynarodowych PPP uzyskał rekomendację Związku Miast Polskich. Także Instytut PPP popiera działania badawcze w tym kierunku i zachęca jednostki samorządu terytorialnego do wzięcia udziału w tym projekcie poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się pod następującym linkiem:

LINK DO ANKIETY

(do jej wyświetlenia zalecane jest zastosowanie przeglądarki Internet Explorer).

W badaniu wzięło udział już blisko 100 podmiotów publicznych. Wyrażając swoje poglądy również Państwo możecie mieć wkład w dalszy rozwój PPP w Polsce.

Justyna Milleville

 

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA