Współpraca polsko-niemiecka w formule PPP – projekt badawczy | IPPP | Partnerstwo Publiczno-Prywatne | Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego | PPP
IPPP » Archiwum 2011 » Współpraca polsko-niemiecka w formule PPP – projekt badawczy

Współpraca polsko-niemiecka w formule PPP – projekt badawczy

Międzynarodowe PPP

taki tytuł nosi projekt badawczy prowadzony przez doktorantkę Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dotyczący możliwości intensyfikacji współpracy polsko-niemieckiej w formie partnerstw publiczno-prywatnych.

LINK DO ANKIETY

W ramach projektu skierowano zapytanie ankietowe do polskich jednostek samorządu terytorialnego w celu wyłonienia poglądów na temat współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami, związanych z nią oczekiwań i obaw. Wyniki badania pozwolą na zidentyfikowanie barier rozwoju polsko-niemieckich PPP oraz czynników, które mogłyby tę współpracę uczynić bardziej atrakcyjną.

W Niemczech w fazie realizacji znajduje się obecnie 168 umów PPP o łącznej wartości 4,8 mld euro. W bieżącym roku zanotowano 53 projekty na etapie przetargu, a kolejne 74 znajdują się w fazie przygotowań. Celem rządu niemieckiego jest osiągnięcie poziomu 15% realizacji wszystkich inwestycji infrastrukturalnych właśnie w formie PPP, co jest jednoznacznym wyrazem poparcia dla tego rodzaju współpracy sektora publicznego z prywatnym. Liczba realizacji PPP przekłada się na doświadczenia przedsiębiorstw prywatnych w przeprowadzaniu tego typu projektów, a dzięki współpracy międzynarodowej i transferowi wiedzy, Polska miałaby szansę na przyspieszenie rozwoju PPP, a w konsekwencji rozwoju infrastruktury publicznej.

Niemieckie przedsiębiorstwa, mając dostęp do rodzimego i europejskiego rynku kapitałowego, są w stanie zrealizować także wysokowartościowe projekty inwestycyjne, niekiedy niemożliwe do sfinansowania przez polskie podmioty gospodarcze. Ponadto przy dużych przedsięwzięciach inwestycyjnych główny wykonawca korzysta z usług lokalnych podwykonawców, co jednocześnie przyczynia się do rozwoju także miejscowych małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt na temat międzynarodowych PPP uzyskał rekomendację Związku Miast Polskich. Także Instytut PPP popiera działania badawcze w tym kierunku i zachęca jednostki samorządu terytorialnego do wzięcia udziału w tym projekcie poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się pod następującym linkiem:

LINK DO ANKIETY

(do jej wyświetlenia zalecane jest zastosowanie przeglądarki Internet Explorer).

W badaniu wzięło udział już blisko 100 podmiotów publicznych. Wyrażając swoje poglądy również Państwo możecie mieć wkład w dalszy rozwój PPP w Polsce.

Justyna Milleville

 

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** III edycja konferencji ppp "Speed uppp Poland" w grudniu 2018 w Warszawie *** Szkolenia ppp dla przedsiębiorców MMŚP ***
Archiwum
Gmina Police _Instytut PPP Gmina Police – konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym (2 projekt)
Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
74 osób.

W poprzednim miesiącu:
9344 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA