IPPP » Archiwum 2015 » Wałcz: Budowa dróg lokalnych wraz z infrastrukturą podziemną w ppp

Wałcz: Budowa dróg lokalnych wraz z infrastrukturą podziemną w ppp


Procedura w toku

10 sierpnia 2015 r. władze Urzędu Miasta i Gminy Wałcz ogłosiły postępowanie na wybór Partnera Prywatnego, który zrealizuje zadania polegające na budowie szlaków komunikacyjnych wraz z rozbudową infrastruktury podziemnej.

W ramach współpracy zaplanowano budowę nowej drogi w rejonie os. Piastowskiego, przebudowę i rozbudowę ul. Sienkiewicza (części I przedsięwzięcia) oraz budowę drogi „ul. Bracka” wraz z budową infrastruktury technicznej (części II przedsięwzięcia). Partner prywatny zobowiązany będzie do kompleksowej realizacji przedmiotu przedsięwzięcia: wykonania robót budowlanych oraz poniesienia w całości lub w części wydatków na jego realizację. W odniesieniu do części I przedsięwzięcia Partner prywatny zobowiązany również będzie do wykonania projektów wykonawczych. 

Współpraca planowana jest w modelu tzw. opłaty za dostępność. Oznacza to, iż wynagrodzenie partnera prywatnego stanowić będą stałe płatności od podmiotu publicznego za realizację przedmiotu przedsięwzięcia. Wynagrodzenie podzielone będzie na dwa strumienie płatności: za część inwestycyjną oraz bieżącą.

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia można uzyskać na stronie Urzędu Miasta i Gminy Wałcz – tutaj lub kontaktując się bezpośrednio z Panem Waldemarem Lechnik,  Zastępcą Burmistrza Miasta pod numerem tel. 67 258 44 71 wew. 10 lub e-mail: wlechnik@umwalcz.pl.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA