Wałcz: Budowa dróg lokalnych wraz z infrastrukturą podziemną w ppp | IPPP | Partnerstwo Publiczno-Prywatne | Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego | PPP
IPPP » Archiwum 2015 » Wałcz: Budowa dróg lokalnych wraz z infrastrukturą podziemną w ppp

Wałcz: Budowa dróg lokalnych wraz z infrastrukturą podziemną w ppp


Procedura w toku

10 sierpnia 2015 r. władze Urzędu Miasta i Gminy Wałcz ogłosiły postępowanie na wybór Partnera Prywatnego, który zrealizuje zadania polegające na budowie szlaków komunikacyjnych wraz z rozbudową infrastruktury podziemnej.

W ramach współpracy zaplanowano budowę nowej drogi w rejonie os. Piastowskiego, przebudowę i rozbudowę ul. Sienkiewicza (części I przedsięwzięcia) oraz budowę drogi „ul. Bracka” wraz z budową infrastruktury technicznej (części II przedsięwzięcia). Partner prywatny zobowiązany będzie do kompleksowej realizacji przedmiotu przedsięwzięcia: wykonania robót budowlanych oraz poniesienia w całości lub w części wydatków na jego realizację. W odniesieniu do części I przedsięwzięcia Partner prywatny zobowiązany również będzie do wykonania projektów wykonawczych. 

Współpraca planowana jest w modelu tzw. opłaty za dostępność. Oznacza to, iż wynagrodzenie partnera prywatnego stanowić będą stałe płatności od podmiotu publicznego za realizację przedmiotu przedsięwzięcia. Wynagrodzenie podzielone będzie na dwa strumienie płatności: za część inwestycyjną oraz bieżącą.

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia można uzyskać na stronie Urzędu Miasta i Gminy Wałcz – tutaj lub kontaktując się bezpośrednio z Panem Waldemarem Lechnik,  Zastępcą Burmistrza Miasta pod numerem tel. 67 258 44 71 wew. 10 lub e-mail: wlechnik@umwalcz.pl.

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** III edycja konferencji ppp "Speed uppp Poland" w grudniu 2018 w Warszawie *** Szkolenia ppp dla przedsiębiorców MMŚP ***
Archiwum
Gmina Police _Instytut PPP Gmina Police – konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym (2 projekt)
Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
282 osób.

W poprzednim miesiącu:
9399 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA