IPPP » Archiwum 2015 » Wałcz: Budowa dróg lokalnych wraz z infrastrukturą podziemną w ppp
  • Ppp to realizacja zadań publi- cznych w szerokim zakresie
  • Konferencje „Speed uppp…” – 7 wydarzeń w 3 krajach, 781 gości
  • Ppp to odpowiedź na potrzebę rozwoju regionalnego w XXI w.
  • Ppp: tworzenie infrastruktury i świadczenie usług publicznych
  • Ppp i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
  • Ppp w drodze po odnawialną energię wspiera innowacje
  • 'PPP Magazine' - anglojęzyczny magazyn o rynkach ppp
  • Gospodarowanie odpadami to globalne zadanie dla ppp.
  • Odpowiedzialność społeczna: ppp w ochronie zdrowia

Wałcz: Budowa dróg lokalnych wraz z infrastrukturą podziemną w ppp


Procedura w toku

10 sierpnia 2015 r. władze Urzędu Miasta i Gminy Wałcz ogłosiły postępowanie na wybór Partnera Prywatnego, który zrealizuje zadania polegające na budowie szlaków komunikacyjnych wraz z rozbudową infrastruktury podziemnej.

W ramach współpracy zaplanowano budowę nowej drogi w rejonie os. Piastowskiego, przebudowę i rozbudowę ul. Sienkiewicza (części I przedsięwzięcia) oraz budowę drogi „ul. Bracka” wraz z budową infrastruktury technicznej (części II przedsięwzięcia). Partner prywatny zobowiązany będzie do kompleksowej realizacji przedmiotu przedsięwzięcia: wykonania robót budowlanych oraz poniesienia w całości lub w części wydatków na jego realizację. W odniesieniu do części I przedsięwzięcia Partner prywatny zobowiązany również będzie do wykonania projektów wykonawczych. 

Współpraca planowana jest w modelu tzw. opłaty za dostępność. Oznacza to, iż wynagrodzenie partnera prywatnego stanowić będą stałe płatności od podmiotu publicznego za realizację przedmiotu przedsięwzięcia. Wynagrodzenie podzielone będzie na dwa strumienie płatności: za część inwestycyjną oraz bieżącą.

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia można uzyskać na stronie Urzędu Miasta i Gminy Wałcz – tutaj lub kontaktując się bezpośrednio z Panem Waldemarem Lechnik,  Zastępcą Burmistrza Miasta pod numerem tel. 67 258 44 71 wew. 10 lub e-mail: wlechnik@umwalcz.pl.

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** Litwa stawia na ppp *** Ostatni numer „Biuletynu PPP” *** Zakończenie projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” *** O ppp w Polskim Radiu *** Nowa publikacja nt. ppp ***
Newsletter
Archiwum
Zrzut ekranu 2017-09-26 o 13.35.48 Nowy raport ppp – opublikowany!
Analiza rynku ppp Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. "Analiza rynku ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
58 osób.

W poprzednim miesiącu:
3621 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA