IPPP » Archiwum 2011 » Już jest. Samorządowy raport rynku PPP w Polsce

Już jest. Samorządowy raport rynku PPP w Polsce

Z dużą satysfakcją i największą przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce „Raport samorządowy PPP” autorstwa Instytutu PPP powstały przy wsparciu finansowym kancelarii Clifford Chance.

Chcesz otrzymać „Raport samorządowy PPP”? ZAPRENUMERUJ BEZPŁATNIE „Forum PPP”.

Raport, będący owocem pracy niezależnych podmiotów monitorujących polski rynek inwestycji publicznych, jest jedyną tego rodzaju publikacją w Polsce, albowiem opartą na badaniach przeprowadzonych na najszerszą jak dotąd w Polsce skalę (badania odbyły się w 2010 r. pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki). Za źródło danych do raportu posłużyły ankiety samorządowe, dzięki którym pozyskaliśmy informacje rzetelne oraz z pierwszej ręki – zarówno w kontekście już zrealizowanych projektów, tych właśnie realizowanych, jak i tych, będących dopiero w planach inwestycyjnych.

Nasza publikacja zawiera ponadto cenne informacje o kierunkach rozwoju rynku PPP w Polsce, omawia średnioterminowe perspektywy prawne i ekonomiczne w tej dziedzinie, a także dokonuje przeglądu sektorów, które najczęściej sięgają po model PPP do realizacji zadań publicznych.

Bartosz Korbus, Redaktor naczelny „Forum PPP”:

„Zeszłoroczne  wydanie FORUM PPP wraz z raportem IPPP na temat rynku PPP zilustrowaliśmy zdjęciem początkowych prac z placu budowy Stadionu Narodowego, który jest jednym z bardziej spektakularnych przykładów nowych inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych w Polsce. Inwestycja ta, choć niestety nie jest realizowana w formule PPP, w symboliczny sposób ilustruje stopień rozwoju rynku inwestycji infrastrukturalnych w naszym kraju, w tym i rynku PPP.

Rok temu były to fundamenty, z których nie bardzo można było wyczytać kształt całości przedsięwzięcia, dziś gmach jest już całkiem okazały. Jak zwykle tego typu przedsięwzięcia niosą ze sobą znaczne ryzyku konstrukcyjne, nie inaczej było tym razem. Termin ukończenia prac się przesunął, są pewne kłopoty ze schodami, ale całość przedsięwzięcia jest raczej niezagrożona i ciesząc oko zmierza we właściwym kierunku. Podobnie jest z rynkiem PPP w Polsce, o czym przekonuje Raport zawarty w niniejszym numerze FORUM PPP, z okładką przedstawiającą niemal ukończony Stadion Narodowy.

Nasz Raport na temat rynku PPP, edycja 2011, wyraźnie pokazuje, że rynek ten działa. Co prawda, wszyscy spodziewali się, że będzie się on szybciej rozwijał, jednakże aby tak się stało, konieczne są pewne poprawki legislacyjne, szczególnie w obszarze zasad uwzględniania zobowiązań PPP w budżetach publicznych. Niemniej jednak, warto zwrócić uwagę, że generalnie rynek PPP cieszy już pierwszymi zawartymi umowami oraz wieloma kolejnymi, planowanymi do realizacji projektami. Nie wszystkie będą zrealizowane, ale część z nich na pewno się powiedzie.

Dzięki wiedzy na temat koniecznych działań usprawniających proces rozwoju rynku PPP w Polsce, można się spodziewać konkretnych działań administracji centralnej ukierunkowanych na polepszenie otoczenia prawnego i organizacyjnego dla projektów PPP. Zapraszam do zapoznania się z obecnym stanem rynku PPP w Polsce”

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA