IPPP » Archiwum 2017 » Termomodernizacja obiektów na terenie 7 gmin

Termomodernizacja obiektów na terenie 7 gmin

Ogłoszenie o zamówieniu


Łącznie 7 gmin z województwa opolskiego poszukuje partnera prywatnego do modernizacji obiektów użyteczności publicznej. Głównym zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków, jak również zarządzanie gospodarką energetyczną budynków przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w celu uzyskania efektu energetycznego, ekonomicznego i środowiskowego.

Dla przedsięwzięcia, o którym mowa powyżej, dn. 06.09.2017 r. wszczęto postępowanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” – link TED. Postępowanie zostało podzielone na 7 części, z których każda dotyczy odpowiednio obiektów na terenie następujących gmin:

  • Krapkowice (link bip) – część nr I;
  • Chrząstowice (link bip) – część nr II;
  • Izbicko (link bip) – część nr III;
  • Komprachcice (link bip) – część nr IV;
  • Prószków (link bip) – część nr V;
  • Tarnów Opolski (link bip) – część nr VI;
  • Turawa (link bip) – część nr VII.

Partnerzy prywatni zainteresowani realizacją przedsięwzięcia winni złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do godz. 10:00 2.10.2017 r. 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze statusem realizacji postępowania, jego skali lub innych projektów zakładających modernizację w formule ppp, zapraszamy do kontaktu z Instytutem PPP.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
177 osób.

W poprzednim miesiącu:
3380 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA