IPPP » Archiwum 2017 » Termomodernizacja obiektów na terenie 7 gmin

Termomodernizacja obiektów na terenie 7 gmin

Ogłoszenie o zamówieniu


Łącznie 7 gmin z województwa opolskiego poszukuje partnera prywatnego do modernizacji obiektów użyteczności publicznej. Głównym zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków, jak również zarządzanie gospodarką energetyczną budynków przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w celu uzyskania efektu energetycznego, ekonomicznego i środowiskowego.

Dla przedsięwzięcia, o którym mowa powyżej, dn. 06.09.2017 r. wszczęto postępowanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” – link TED. Postępowanie zostało podzielone na 7 części, z których każda dotyczy odpowiednio obiektów na terenie następujących gmin:

  • Krapkowice (link bip) – część nr I;
  • Chrząstowice (link bip) – część nr II;
  • Izbicko (link bip) – część nr III;
  • Komprachcice (link bip) – część nr IV;
  • Prószków (link bip) – część nr V;
  • Tarnów Opolski (link bip) – część nr VI;
  • Turawa (link bip) – część nr VII.

Partnerzy prywatni zainteresowani realizacją przedsięwzięcia winni złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do godz. 10:00 2.10.2017 r. 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze statusem realizacji postępowania, jego skali lub innych projektów zakładających modernizację w formule ppp, zapraszamy do kontaktu z Instytutem PPP.

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** III edycja konferencji ppp "Speed uppp Poland" w grudniu 2018 w Warszawie *** Szkolenia ppp dla przedsiębiorców MMŚP ***
Archiwum
Gmina Police _Instytut PPP Gmina Police – konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym (2 projekt)
Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
165 osób.

W poprzednim miesiącu:
4189 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA