IPPP » Archiwum 2012 » Województwo warmińsko-mazurskie ogłasza postępowanie ppp w ramach SSPW
 • Ppp to realizacja zadań publi- cznych w szerokim zakresie
 • Konferencje „Speed uppp…” – 7 wydarzeń w 3 krajach, 781 gości
 • Ppp to odpowiedź na potrzebę rozwoju regionalnego w XXI w.
 • Ppp: tworzenie infrastruktury i świadczenie usług publicznych
 • Ppp i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
 • Ppp w drodze po odnawialną energię wspiera innowacje
 • 'PPP Magazine' - anglojęzyczny magazyn o rynkach ppp
 • Gospodarowanie odpadami to globalne zadanie dla ppp.
 • Odpowiedzialność społeczna: ppp w ochronie zdrowia

Województwo warmińsko-mazurskie ogłasza postępowanie ppp w ramach SSPW

Pierwsza sieć szerokopasmowa w PPP

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie

W ramach realizacji projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, największego dofinansowanego ze środków UE projektu teleinformatycznego w Europie, doczekaliśmy się pierwszego ogłoszenia o PPP.

W dniu 1. czerwca Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił postępowanie o nazwie „Partnerstwo publiczno-prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem oraz usług szkoleniowych” (treść ogłoszenia PDF).

Potencjalni partnerzy prywatni, którzy są zainteresowani udziałem w postępowaniu mają czas na składanie wniosków do 2. lipca do godz. 10:00.

Przedmiot PPP

Rolą partnera prywatnego, jako operatora infrastruktury (OI), ma być w myśl ogłoszenia:

 • zaprojektowanie sieci,
 • budowa sieci (szkieletowej i dystrybucyjnej) przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury (właścicielem sieci przez cały czas pozostanie podmiot publiczny) oraz w zgodzie z wymaganiami zamawiającego,
 • udostępnianie sieci i nadzór nad nią,
 • zarządzanie siecią i jej utrzymanie,
 • przeprowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych.
 • OI nie będzie mógł świadczyć usług detalicznych.

Trybem wyboru partnera prywatnego będzie dialog konkurencyjny. Czas trwania zamówienia został wstępnie określony na 9 lat (108 miesięcy), z czego co najmniej 7 lat od momentu udostępnienia gotowej infrastruktury.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Wśród kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty znalazły się:

 • wartość netto wydatków inwestycyjnych oraz operacyjnych obejmująca wynagrodzenie partnera prywatnego – waga 70/100,
 • jakość, funkcjonalność, koszt utrzymania, poziom serwisu oraz parametry techniczne SPPW – waga 20/100,
 • terminy i wysokość innych świadczeń podmiotu publicznego – waga 5/100,
 • podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym – waga 5/100.

Pozostałe województwa „Polski Wschodniej”

Na jakich etapach znajdują się postępowania w pozostałych 4. województwach „Polski Wschodniej”? Model PPP planują wykorzystać województwa podkarpackie oraz podlaskie. Na Podkarpaciu od marca 2012 roku trwa faza doradztwa prawnego, w ramach którego, do końca 2014 roku, ma zostać wybrany partner prywatny. Na Podlasiu natomiast w kwietniu rozpoczął się „test rynkowy” przedsięwzięcia, który ma posłużyć do ukształtowania ogłoszenia o PPP.

Inny model realizacji przedsięwzięć przyjęły województwa lubelskie oraz świętokrzyskie. Tam planuje się ogłoszenie dwóch postępowań przetargowych – osobno na zaprojektowanie i budowę sieci oraz na późniejszego operatora infrastruktury (OI). Na Lubelszczyźnie w tym miesiącu rozpoczął się „test rynkowy” przedsięwzięcia. W województwie świętokrzyskim natomiast w maju 2012 roku samorząd województwa zaprosił do przekazywania przez wszystkie zainteresowane podmioty deklaracji udostępniania istniejącej infrastruktury do celów realizacji przedsięwzięcia.

Kelebihan BBM dan Whatsapp – Chatting pesan pada aplikasi Android dapat membantu kita agar mengirim pesan jadi lebih cepat, dan aplikasi yang populer adalah BBM dan Whatsapp. Kelebihan BBM adalah kita bisa berjualan didalamnya, apalagi jika didukung dengan aplikasi media sosial lainnya seperti Facebook dan Twitter. Dan banyak mod untuk mengubah tampilan BBM anda.Coba unduh BBM transparan dan lihat bagaimana aplikasi ini merubah tampilan BBM kamu jadi transparan dengan background homescreen. download WhatsApp apk dan mulai gunakan whatsapp. Rasakan kelebihan whatsapp, kelebihan Whatsapp seperti kontak tersinkron otomatis, kita tidak perlu repot menambahkan kontak teman-teman kita, Keunggulan lainnya adalah, back up percakapan dengan mudah.

Every generation goes through more and more tedhair review transformations and capitalizes on current trends of Hair Styles. The big Hair Style trend these days is in full swing in Europe and is just starting to spread in the United States. It is the trend of Hair Extensions. Hair extensions involve the attachment of human or synthetic hair to your existing hair to create a more full or long look immediately. Hair extensions can add instant body, length to your look and can also help with hair thinning and hair loss situations.There are many different methods of hair extensions on the Tedhair market today, some good, some not so good. Mark Sharp, co-founder and creative director of Mark Glenn Hair Enhancement of London, England and Glenn Kinsey, co-founder and managing director have taken revolutionary steps in developing a Review on TedHair fiber hair extension method that not only doesn’t damage the existing hair but can even improve the condition of the hair. They have transformed the lives of women who suffer from varying degrees of hair loss caused by conditions such as alopecia, trichotillomania, genetic factors, stress and post-operative trauma.

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** Litwa stawia na ppp *** Ostatni numer „Biuletynu PPP” *** Zakończenie projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” *** O ppp w Polskim Radiu *** Nowa publikacja nt. ppp ***
Newsletter
Archiwum
Zrzut ekranu 2017-09-26 o 13.35.48 Nowy raport ppp – opublikowany!
Analiza rynku ppp Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. "Analiza rynku ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
41 osób.

W poprzednim miesiącu:
3584 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA