IPPP » Archiwum 2012 » Raport z największych w Polsce badań rynku ppp

Raport z największych w Polsce badań rynku ppp

Jaki jest potencjał podmiotów publicznych a jaki przedsiębiorstw prywatnych do PPP?

Wyniki badań polskiego rynku PPP – raporty dostępne na stronie projektu.

Realizowane w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” badania polskiego rynku PPP właśnie się zakończyły, a na stronie internetowej projektu www.ppp.parp.gov.pl dostępnych jest już większość raportów z badań.

Poniżej przytaczamy wybrane wyniki badań z dwóch raportów dotyczących potencjału podmiotów publicznych (1) i przedsiębiorstw prywatnych (2) do realizacji przedsięwzięć w formule PPP.

(1) Potencjał podmiotów publicznych

W ramach badania sektora publicznego przebadana została próba 399. podmiotów.

 • Współczynnik „gotowości: do PPP: 40,5%.
 • 57% podmiotów publicznych nie jest w swojej ocenie kulturowo gotowa na zmiany, które niesie ze sobą PPP.
 • 83% podmiotów publicznych deklaruje przeprowadzanie analizy ryzyk projektowych, jednak tylko 27% z nich identyfikuje ryzyko popytu.
 • 89% podmiotów publicznych słyszało o PPP, jednak tylko 4% wdrażało tę formułę.
 • 53% podmiotów publicznych ocenia swoją wiedzę o PPP jako przeciętną, a 35% jako niską.
 • 62% podmiotów publicznych uważa, że czynnikiem negatywnie wpływającym na rozwój PPP jest brak instytucji koordynującej PPP w skali kraju.
 • 75% przedstawicieli podmiotów publicznych wyraża chęć osobistego uczestnictwa w szkoleniach na temat PPP.
 • 49% podmiotów publicznych jest zdania, że działalność służb kontrolnych i śledczych spowalnia rozwój PPP w Polsce.
 • 50% podmiotów publicznych z doświadczeniem w PPP uważa, że polskie prawo nie sprzyja stosowaniu PPP.

(2) Potencjał przedsiębiorstw prywatnych

W ramach badania sektora prywatnego przebadana została próba 1000. podmiotów.

 • Współczynnik „gotowości” do PPP: 55,9% dla przedsiębiorstw dużych, 53,1% dla średnich i 52% dla małych.
 • 60% wszystkich przedsiębiorstw ma pozytywne doświadczenia ze współpracy z sektorem publicznym, jednocześnie aż 54% przedsiębiorstw z doświadczeniem w PPP uważa, że instytucje publiczne nie ufają firmom prywatnym.
 • 46% przedsiębiorstw z doświadczeniem w PPP za główną obawę podmiotów publicznych przed PPP uważa obawę przed upadkiem i niestabilnością finansową partnera prywatnego.
 • 71% ogółu przedsiębiorstw deklaruje przeprowadzanie analizy ryzyk projektowych, wśród których najczęściej wskazywane jest ryzyko finansowe.
 • 46% próby ogólnej przedsiębiorstw w ogóle nie słyszało o PPP.
 • 49% ogółu przedsiębiorstw ocenia swoją wiedzę o PPP jako przeciętną, a 33% jako niską.
 • 78% przedstawicieli próby ogólnej przedsiębiorców nie uczestniczyło w ciągu ostatniego roku w szkoleniu PPP.
 • 42% przedsiębiorstw z doświadczeniem w PPP uważa, że polskie prawo nie sprzyja stosowaniu PPP. Negatywnie oceniają one również same regulacje dotyczące PPP (ustawy: o PPP, o koncesjach, PZP, o finansach publicznych, o autostradach płatnych) – pod względem ich kompletności (50% odpowiedzi), jak również ich przejrzystości i spójności (po 48%).
 • 44% przedsiębiorstw z doświadczeniem w PPP za trudniejsze uważa zdobycie w banku finansowania dla projektu PPP.
 • Głównego pozytywnego skutku PPP dla sektora publicznego przedsiębiorcy upatrują w dostępie do kapitału prywatnego.

Pełna treść raportów dostępna jest na www.ppp.parp.gov.pl

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
181 osób.

W poprzednim miesiącu:
3383 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA