IPPP » Archiwum 2012 » Raport EPEC: ppp w Europie w I poł. 2012 roku

Raport EPEC: ppp w Europie w I poł. 2012 roku

Najmniej PPP od dekady

We wrześniu 2012 roku ukazał się raport o stanie rynku PPP w Europie w I półroczu bieżącego roku autorstwa EPEC (European PPP Expertise Centre), inicjatywy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Komisji Europejskiej, krajów członkowskich i kandydackich UE oraz niektórych innych państw.

Raport wskazuje, że I półrocze 2012 roku charakteryzowało się najmniejszą w przeciągu ostatniej dekady wartością zamkniętych finansowo w Europie umów typu PPP. Wartość łącznie 41. umów wyniosła 6 mld EUR (metodologia EPEC uwzględnia wyłącznie projekty o wartości co najmniej 10 mln EUR), co daje średnią wartość jednej umowy na poziomie 146 mln EUR – więcej niż wynosi wartość całego polskiego rynku PPP. Dla porównania, w całym roku 2011 europejskie umowy PPP wg metodologii EPEC osiągnęły wartość 17,9 mld EUR (84 umowy). Obserwuje się również malejąca liczbę umów typy PPP osiągających zamknięcie finansowe, bowiem w latach ubiegłych (w roku 2010 i 2009) było to odpowiednio 112 i 118 kontraktów.

Poniższy wykres obrazuje wartość i liczbę umów typu PPP na przestrzeni lat 2003-2012 (źródło wykresu: EPEC, kliknij wykres, aby powiększyć):

Rynkiem PPP o największej łącznej wartości transakcji PPP (11 umów o łącznej wartości 2,9 mld EUR) była Francja, najwięcej poszczególnych umów zawarto zaś w I półroczu 2012 roku w Wielkiej Brytanii (16 umów o łącznej wartości 1,7 mld EUR). Poza Francją i Wielką Brytanią we wskazanym okresie tylko 5 innych krajów w Europie zamknęło finansowo przedsięwzięcia typu PPP: Holandia, Hiszpania, Niemcy, Belgia oraz Portugalia. Sektory gospodarki, których dotyczy przedmiotowych 41 umów typu PPP z I połowy 2012 roku, obrazuje poniższy wykres (źródło danych: EPEC):

Sektorem o zdecydowanie największej wartości umów jest sektor transportowy (6 umów o łącznej wartości 2,9 mld EUR), na które złożyły się m.in. następujące projekty:

  • Kolei Wysokich Prędkości na trasie długości 90 km pomiędzy Nimes a Montpellier we Francji (wartość umowy: 1,8 mld EUR),
  • 4-kilometorwy odcinek obwodnicy Gandawy w Belgii,
  • udostępnienie i zarządzenie flotą 102. miejskich autobusów hybrydowych w Dijon we Francji,
  • rozbudowa portu w Rotterdamie (wartość umowy: ok. 720 mln EUR).

Najwięcej umów dotyczy natomiast  sektora edukacji (9 umów o łącznej wartości niewiele ponad 1 mld EUR), w tym m.in. projekt budowy akademików wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Nottingham w Wielkiej Brytanii.

W sektorze rekreacji i kultury mieliśmy do czynienia z 7. Kontraktami typu PPP o łącznej wartości ok. 300 mln EUR, a w sektorze ochrony środowiska – z 6. umowami, spośród których 3 dotyczyły zakładów przekształcania odpadów (wszystkie trzy w Wielkiej Brytanii).

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie internetowej EPEC.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA