IPPP » Archiwum 2017 » Radzymin planuje przebudowę targowiska w modelu PPP

Radzymin planuje przebudowę targowiska w modelu PPP

Gmina Radzymin planuje modernizację miejskiego targowiska przy ul. Ogrodowej w Radzyminie w oparciu o model partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Samorząd zaprosi do współpracy podmioty komercyjne, zainteresowane inwestycją w infrastrukturę targową i długofalowym zarządzaniem obiektem. Radzymin ma kilka wieków tradycji targowej, zaś współczesne targowisko miejskie jest popularnym na cały region północnego Mazowsza miejscem handlu artykułami rolniczymi, przemysłowymi, żywnością i zwierzętami.

Do modernizacji targowiska w formule PPP upoważniła Burmistrza Radzymina Rada Miejska w Radzyminie, podejmując w dn. 24 października br. stosowną uchwałę. Plany modernizacji targowiska wynikają z potrzeby poprawy i unowocześnienia warunków handlu, a także zapewnienia sprawnej i dochodowej administracji terenu. Samorządowi zależy również na stworzeniu nowej przestrzeni miejskiej, która w dniach wolnych od handlu będzie mogła służyć celom społecznym.

„Wybraliśmy nowatorski model PPP, aby w jak najszybszym czasie doprowadzić do poprawy warunków tradycyjnego handlu. Model PPP jest najbardziej adekwatny dla tego przedsięwzięcia, jako że bieżąca działalność targowiska ma wymiar przede wszystkim komercyjny, zaś zwiększenie przychodów i poprawa jakości handlu wymaga najpierw konkretnej inwestycji. Przygotowaliśmy koncepcję targowiska, dostosowaną do obecnych i przyszłych potrzeb, która była konsultowana z jego użytkownikami. Mamy teraz nadzieję na znalezienie kompetentnego partnera prywatnego, który pomoże nam zrealizować wizję nowoczesnego, wielofunkcyjnego placu targowego” – powiedział Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina.

Przygotowania do modernizacji targowiska w modelu PPP Gmina Radzymin prowadzi we współpracy z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, który na zlecenie gminy przygotował analizę ekonomiczną i funkcjonalną przedsięwzięcia. Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego specjalizuje się w doradztwie i edukacji w zakresie PPP. Pomaga zarówno podmiotom publicznym, jak i partnerom prywatnym w realizacji projektów typu PPP.

Przyszłe funkcje targowiska w Radzyminie

W ramach projektu PPP przewiduje się zachowanie dotychczasowej funkcji targowiska z przeznaczeniem na handel i usługi w postaci miejskiego placu targowego. Obecnie teren zapewnia podstawowe warunki do handlu, lecz jest mocno zdegradowany, a jego użytkownicy często narzekają na niedogodności. Planowane zmiany mają na celu podniesienie kultury handlu oraz poprawę warunków w zakresie sanitarnym, komunikacji i organizacji targowiska. Modernizacja targowiska ma polegać na jego całkowitej przebudowie – wykonaniu nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz infrastrukturą towarzyszącą: elektrycznością, sanitariatami, wiatami na wózki, śmietnikami, zapleczem administracyjnym oraz urządzeniami do elektronicznego poboru opłat. Ponadto wśród planowanych elementów zagospodarowania są: nowa nawierzchnia dróg dojazdowych, chodniki, urządzenie zieleni, mała architektura, w tym ogrodzenie, dodatkowe miejsca parkingowe.

W planach przebudowy targowiska uwzględniono pięć stref handlowych, podzielonych według oferowanego w nich asortymentu, a także obszary informacyjno-reklamowe. Targowisko ma być zadaszone, tak aby pod wiatami znalazło się 126 stanowisk handlowych. Wiaty będą projektowane w taki sposób, aby mogły pod nie wjechać samochody dostawcze. Jednocześnie w ciągach komunikacyjnych nawierzchnia ma być gładka, aby umożliwiać korzystanie z wózków zakupowych. Ponadto w planach jest przygotowanie dwunastu kontenerów dostosowanych do handlu świeżym mięsem. Przyszły kształt targowiska miejskiego był konsultowany z jego użytkownikami – w kwietniu br. na targowisku w specjalnie przygotowanym namiocie Gminy Radzymin można było zapoznać się z założeniami przebudowy. „Dyskusje z użytkownikami targowiska pozwoliły nam ulepszyć nasze plany, m.in. w zakresie rozmiarów stoisk czy dojazdu dla samochodów. Dzięki temu jesteśmy lepiej przygotowani do projektowania modernizacji targowiska” – powiedział Mariusz Kierszulis, kierownik Referatu Inwestycji UMiG Radzymin.

Szczegółowy zakres przebudowy targowiska opisuje przygotowany na zlecenie Gminy Radzymin dokument pt. „Program funkcjonalno-użytkowy – budowa targowiska w Radzyminie przy ul. Ogrodowej”, który będzie stanowił podstawę do dalszych prac nad projektem przebudowy targowiska. Planuje się, że przebudowa będzie prowadzona etapami, aby targowisko działało w sposób ciągły. Podczas gdy jego kolejne części będą remontowane, na pozostałych będzie prowadzona zwykła działalność handlowa.
Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA