IPPP » Archiwum 2012 » Zastój inwestycyjny? Konieczna nowelizacja ustawy o finansach publicznych

Zastój inwestycyjny? Konieczna nowelizacja ustawy o finansach publicznych

Jak uniknąć zastoju inwestycyjnego w Polsce?

Konieczne jest implementowanie do polskiego ustawodawstwa regulacji UE.

W ostatnich dniach kwietnia ukazał się kolejny numer „Biuletynu PPP”, kwartalnika wydawanego w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Partnerstwo publiczno-prywatne” (wszystkie dotychczasowe wydania „Biuletynu PPP” znajdą Państwo w Centrum Kompetencji PPP), a wraz z nim ważny tekst pióra Marcina Wawrzyniaka, eksperta w zakresie wpływu zobowiązań z umów typu PPP na deficyt sektora finansów publicznych, państwowy dług publiczny oraz nadwyżkę operacyjną jednostek samorządu terytorialnego.

Artykuł jasno wskazuje, że obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) stoi w sprzeczności z:

  • Konstytucją RP, albowiem art. 216 ust. 4 ustawy zasadniczej określa, iż „zaciąganie pożyczek oraz udzielanie gwarancji i poręczeń finansowych przez państwo następuję na zasadach i w trybie określonych w ustawie”, natomiast wpływ zobowiązań z umów o PPP na dług publiczny w dalszym ciągu regulowany jest za sprawą rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 298, poz. 1767),
  • regulacjami UE w postaci: Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA95) wynikającego z rozporządzenia Rady Europy nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. oraz decyzji nr 18/2004 EUROSTAT z dnia 11 lutego 2004 r., do których odniesienie w polskim prawodawstwie znajdziemy jedynie w załączniku nr 41 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 20, poz. 103).

Ponadto, wartym wspomnienia jest fakt, iż w nomenklaturze europejskiej nie istnieje osobne pojęcie „partnerstwa publiczno-prywatnego” (PPP), mówi się natomiast o „umowach typu PPP”, a więc o wszystkich długoterminowych umowach wymagających poniesienia nakładów inwestycyjnych, zawieranych przez jednostkę sektora finansów publicznych z podmiotem nie będącym taką jednostką, polegających na wytworzeniu środka trwałego i świadczeniu usług z jego wykorzystaniem, których jedynym albo głównym nabywcą jest jednostka sektora finansów publicznych.

Oznacza to, że proponowana nowelizacja polskiej ustawy o finansach publicznych miałaby swój wpływ na wszystkie kontrakty noszące cechy umów typu PPP, tj. zarówno umowy o PPP, umowy koncesji na roboty budowlane czy umowy na budowę i eksploatację autostrad płatnych.

GOTOWY PROJEKT NOWELIZACJI WRAZ Z UZASADNIENIEM ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTAJ

Konsultacje za pośrednictwem strony projektu.

 

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** III edycja konferencji ppp "Speed uppp Poland" w grudniu 2018 w Warszawie *** Szkolenia ppp dla przedsiębiorców MMŚP ***
Archiwum
Gmina Police _Instytut PPP Gmina Police – konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym (2 projekt)
Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
167 osób.

W poprzednim miesiącu:
4190 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA