Gmina Książki chce zbudować mieszkania w PPP

Gmina Książki przeprowadza dialog techniczny (badania rynkowe) w zakresie możliwości realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji budynku wielomieszkaniowego przeznaczonego na mieszkania komunalne.

Badanie dotyczy zarówno potencjalnej skali, zakresu rzeczowego, jak i modelu realizacji przedsięwzięcia. Podmiot Publiczny zaklada, że wynagrodzenie partnera prywatnego przyjmie formę opłaty za dostępność ponoszonej przez budżet Podmiotu Publicznego, który jednak będzie dążył do dofinansowania przedmiotowej inwestycji ze środków dotacyjnych, których gestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Szczegołowe informacje na temat przedmiotowego dialogu technicznego oraz dokumenty niezbędne do wzięcia w nim udziału można znaleźć na stronie internetowej Gminy Książki, pod linkiem: https://www.gminaksiazki.pl/dialog-techniczny-zwiekszenie-zasobu-lokali-mieszkalnych-w-gminie-ksiazki-w-formule-partnerstwa-publiczno-prywatnego/

Termin na składanie zgłoszeń do udziału w badaniach rynkowych to 30 lipca 2020 r., natomiast zakończenie dialogu przewidywane jest na 11 września 2020 r.