IPPP » Archiwum 2011 » PPP w statystyce: zasady kwalifikacji wg Eurostatu

PPP w statystyce: zasady kwalifikacji wg Eurostatu

Warszawa, Polska

28. czerwca 2011 – rekomendacja IPPP

W siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone niezwykle istotnemu aspektowi realizacji zadań publicznych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – statystycznej kwalifikacji wydatków ponoszonych przez podmioty publiczne w związku z PPP. Zaprezentowane zostało stanowisko będące zgodnym z wykładnią Eurostatu, który jest statystycznym urzędem Unii Europejskiej.

Seminarium dedykowane było przede wszystkim podmiotom publicznym, w szczególności tym, które zainteresowane są realizacją zadań publicznych w modelu PPP, tj. samorządom i spółkom komunalnym. Usłyszeliśmy odpowiedź na pytanie, jak jednostki samorządu terytorialnego powinny kwalifikować wydatki ponoszone w związku z PPP, co wydaje się być niezwykle ważne w kontekście perspektyw dalszego rozwoju samorządów, zwłaszcza w obliczu ograniczania im możliwości do zadłużania się.

WYKŁADNIA: Zgodnie z decyzją Eurostatu nr 18/2004 z dnia 11. lutego 2004 r. zobowiązania z tytułu umów o PPP nie są zaliczane do długu sektora finansów publicznych, jeżeli partner prywatny przejmie na siebie:

  • „ryzyko związane z budową” oraz
  • co najmniej jedno z następujących ryzyk: „ryzyko popytu” lub „ryzyko dostępności”.

Po więcej informacji na temat wpływu PPP na ustawowe limity zadłużenia samorządów oraz limity wydatków na jego obsługę (określone w art. 169 i 170 Ustawy o Finansach Publicznych z 2005 r.) odsyłamy Państwa do Samorządowego Raportu Rynku PPP za 2010 r.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA