IPPP » Archiwum 2011 » PPP w Poznaniu rozpoczęte: System Gospodarki Odpadami za ponad 1 mld zł

PPP w Poznaniu rozpoczęte: System Gospodarki Odpadami za ponad 1 mld zł

Poznań rozpoczął procedurę wyboru partnera prywatnego dla miejskiego „Systemu Gospodarki Odpadami”, kontraktu o łącznej wartości 1,071 mld zł, z czego 352 mln zł mają pochodzić z Europejskiego Funduszu Spójności. W ślad za portalem Platformy PPP podajemy, że przedmiotem Umowy o PPP będzie:

  • zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie kompletnej Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK – teren Miasta Poznań) o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 240 tys. Mg na rok w technologii spalania odpadów w piecu rusztowym i wyposażonej w półsuchą instalację oczyszczania spalin, oraz
  • zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów do 10 tys. Mg na rok (IDOW – Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Suchym Lesie).

Procedura wyboru partnera prywatnego dla powyższych zadań publicznych rozpoczęta została od etapu dialogu konkurencyjnego, po którym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostanie przekazana potencjalnym partnerom prywatnym zaproszonym do składania ofert.

W Biuletynie Informacji Publicznej znajdziemy m.in. następujące informacje o przedmiotowej umowie o PPP, w tym miejscu przedstawione w sposób skrótowy:

  • termin składania wniosków/ofert upłynął w dniu 3. czerwca 2011 r. – łącznie 11 firm i konsorcjów złożyło wnioski w przetargu na budowę, sfinansowanie i zarządzanie spalarnią odpadów w formule PPP w Poznaniu (źródło informacji: Platforma PPP)
  • wadium: 1% nominalnej wartości kontraktu, tj. 7 mln zł
  • zdolności finansowe: min. 700 mln zł kapitału lub zdolności kredytowej
  • doświadczenie i technologia: potencjalny partner prywatny musi wykazać się łącznie:

- oddanym w ciągu ostatnich 5. lat do użytkowania co najmniej jednym nowym zakładem termicznego przekształcania odpadów, z zastosowaniem technologii rusztowej, z odzyskiem energii, o mocy przerobowej min. 100 tys. Mg na rok

- zarządzaniem w ciągu ostatnich 5. Lat co najmniej jednym zakładem termicznego przekształcania odpadów wg powyższego opisu.

  • przewidywana liczba partnerów prywatnych przewidziana do zaproszenia do złożenia ofert: 5
  • Kryteria udzielenia zamówienia:

- waga 1: wynagrodzenie

- waga 2: podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy zamawiającym i partnerem prywatnym

- waga 3: terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń zamawiającego

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA