IPPP » Archiwum 2011 » PPP w Poznaniu rozpoczęte: System Gospodarki Odpadami za ponad 1 mld zł
 • Ppp to realizacja zadań publi- cznych w szerokim zakresie
 • Konferencje „Speed uppp…” – 7 wydarzeń w 3 krajach, 781 gości
 • Ppp to odpowiedź na potrzebę rozwoju regionalnego w XXI w.
 • Ppp: tworzenie infrastruktury i świadczenie usług publicznych
 • Ppp i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
 • Ppp w drodze po odnawialną energię wspiera innowacje
 • 'PPP Magazine' - anglojęzyczny magazyn o rynkach ppp
 • Gospodarowanie odpadami to globalne zadanie dla ppp.
 • Odpowiedzialność społeczna: ppp w ochronie zdrowia

PPP w Poznaniu rozpoczęte: System Gospodarki Odpadami za ponad 1 mld zł

Poznań rozpoczął procedurę wyboru partnera prywatnego dla miejskiego „Systemu Gospodarki Odpadami”, kontraktu o łącznej wartości 1,071 mld zł, z czego 352 mln zł mają pochodzić z Europejskiego Funduszu Spójności. W ślad za portalem Platformy PPP podajemy, że przedmiotem Umowy o PPP będzie:

 • zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie kompletnej Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK – teren Miasta Poznań) o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 240 tys. Mg na rok w technologii spalania odpadów w piecu rusztowym i wyposażonej w półsuchą instalację oczyszczania spalin, oraz
 • zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów do 10 tys. Mg na rok (IDOW – Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Suchym Lesie).

Procedura wyboru partnera prywatnego dla powyższych zadań publicznych rozpoczęta została od etapu dialogu konkurencyjnego, po którym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostanie przekazana potencjalnym partnerom prywatnym zaproszonym do składania ofert.

W Biuletynie Informacji Publicznej znajdziemy m.in. następujące informacje o przedmiotowej umowie o PPP, w tym miejscu przedstawione w sposób skrótowy:

 • termin składania wniosków/ofert upłynął w dniu 3. czerwca 2011 r. – łącznie 11 firm i konsorcjów złożyło wnioski w przetargu na budowę, sfinansowanie i zarządzanie spalarnią odpadów w formule PPP w Poznaniu (źródło informacji: Platforma PPP)
 • wadium: 1% nominalnej wartości kontraktu, tj. 7 mln zł
 • zdolności finansowe: min. 700 mln zł kapitału lub zdolności kredytowej
 • doświadczenie i technologia: potencjalny partner prywatny musi wykazać się łącznie:

- oddanym w ciągu ostatnich 5. lat do użytkowania co najmniej jednym nowym zakładem termicznego przekształcania odpadów, z zastosowaniem technologii rusztowej, z odzyskiem energii, o mocy przerobowej min. 100 tys. Mg na rok

- zarządzaniem w ciągu ostatnich 5. Lat co najmniej jednym zakładem termicznego przekształcania odpadów wg powyższego opisu.

 • przewidywana liczba partnerów prywatnych przewidziana do zaproszenia do złożenia ofert: 5
 • Kryteria udzielenia zamówienia:

- waga 1: wynagrodzenie

- waga 2: podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy zamawiającym i partnerem prywatnym

- waga 3: terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń zamawiającego

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** Litwa stawia na ppp *** Ostatni numer „Biuletynu PPP” *** Zakończenie projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” *** O ppp w Polskim Radiu *** Nowa publikacja nt. ppp ***
Newsletter
Archiwum
Zrzut ekranu 2017-09-26 o 13.35.48 Nowy raport ppp – opublikowany!
Analiza rynku ppp Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. "Analiza rynku ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
39 osób.

W poprzednim miesiącu:
3584 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA