PPP w Poznaniu rozpoczęte: System Gospodarki Odpadami za ponad 1 mld zł | IPPP | Partnerstwo Publiczno-Prywatne | Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego | PPP
IPPP » Archiwum 2011 » PPP w Poznaniu rozpoczęte: System Gospodarki Odpadami za ponad 1 mld zł

PPP w Poznaniu rozpoczęte: System Gospodarki Odpadami za ponad 1 mld zł

Poznań rozpoczął procedurę wyboru partnera prywatnego dla miejskiego „Systemu Gospodarki Odpadami”, kontraktu o łącznej wartości 1,071 mld zł, z czego 352 mln zł mają pochodzić z Europejskiego Funduszu Spójności. W ślad za portalem Platformy PPP podajemy, że przedmiotem Umowy o PPP będzie:

  • zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie kompletnej Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK – teren Miasta Poznań) o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 240 tys. Mg na rok w technologii spalania odpadów w piecu rusztowym i wyposażonej w półsuchą instalację oczyszczania spalin, oraz
  • zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów do 10 tys. Mg na rok (IDOW – Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Suchym Lesie).

Procedura wyboru partnera prywatnego dla powyższych zadań publicznych rozpoczęta została od etapu dialogu konkurencyjnego, po którym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostanie przekazana potencjalnym partnerom prywatnym zaproszonym do składania ofert.

W Biuletynie Informacji Publicznej znajdziemy m.in. następujące informacje o przedmiotowej umowie o PPP, w tym miejscu przedstawione w sposób skrótowy:

  • termin składania wniosków/ofert upłynął w dniu 3. czerwca 2011 r. – łącznie 11 firm i konsorcjów złożyło wnioski w przetargu na budowę, sfinansowanie i zarządzanie spalarnią odpadów w formule PPP w Poznaniu (źródło informacji: Platforma PPP)
  • wadium: 1% nominalnej wartości kontraktu, tj. 7 mln zł
  • zdolności finansowe: min. 700 mln zł kapitału lub zdolności kredytowej
  • doświadczenie i technologia: potencjalny partner prywatny musi wykazać się łącznie:

- oddanym w ciągu ostatnich 5. lat do użytkowania co najmniej jednym nowym zakładem termicznego przekształcania odpadów, z zastosowaniem technologii rusztowej, z odzyskiem energii, o mocy przerobowej min. 100 tys. Mg na rok

- zarządzaniem w ciągu ostatnich 5. Lat co najmniej jednym zakładem termicznego przekształcania odpadów wg powyższego opisu.

  • przewidywana liczba partnerów prywatnych przewidziana do zaproszenia do złożenia ofert: 5
  • Kryteria udzielenia zamówienia:

- waga 1: wynagrodzenie

- waga 2: podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy zamawiającym i partnerem prywatnym

- waga 3: terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń zamawiającego

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** III edycja konferencji ppp "Speed uppp Poland" w grudniu 2018 w Warszawie *** Szkolenia ppp dla przedsiębiorców MMŚP ***
Archiwum
Gmina Police _Instytut PPP Gmina Police – konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym (2 projekt)
Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
74 osób.

W poprzednim miesiącu:
9344 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA