IPPP » Archiwum 2012 » Ppp – rzeczywistość czy fikcja?

Ppp – rzeczywistość czy fikcja?

Kraków, Polska

29. listopada 2012

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski zaprasza (PDF)

Opublikowane z końcem października tego roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wyniki badań rynku PPP pokazują, że klimat dla PPP w Polsce jest sprzyjający, a istniejące regulacje prawne nie stanowią istotnej bariery dla rozwoju tej formy realizacji zadań publicznych. Jednak w ciągu 3 lat aktualnie obowiązujących ustaw zawarto zaledwie ok. 30 umów o PPP i koncesji. Liczba nie wydaje się zbyt imponująca w porównaniu z krajami Europy Zachodniej oraz biorąc pod uwagę rosnące oczekiwania i potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury publicznej.

Gdzie zatem tkwią przyczyny tak słabego wykorzystania formuły PPP w Polsce? Czy jest to tendencja ogólna związana z globalnym spowolnieniem gospodarki, czy też wynik uwarunkowań specyficznych dla naszego kraju? Czy formuła ta sprawdzi i upowszechni się w Polsce?

Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można uzyskać uczestnicząc w tej konferencji. Wszyscy uczestnicy otrzymają ponadto nieodpłatne materiały konferencyjne. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, jednak liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej konferencji.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „PPP nowe perspektywy” – stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA