Ppp – rzeczywistość czy fikcja? | IPPP | Partnerstwo Publiczno-Prywatne | Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego | PPP
IPPP » Archiwum 2012 » Ppp – rzeczywistość czy fikcja?

Ppp – rzeczywistość czy fikcja?

Kraków, Polska

29. listopada 2012

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski zaprasza (PDF)

Opublikowane z końcem października tego roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wyniki badań rynku PPP pokazują, że klimat dla PPP w Polsce jest sprzyjający, a istniejące regulacje prawne nie stanowią istotnej bariery dla rozwoju tej formy realizacji zadań publicznych. Jednak w ciągu 3 lat aktualnie obowiązujących ustaw zawarto zaledwie ok. 30 umów o PPP i koncesji. Liczba nie wydaje się zbyt imponująca w porównaniu z krajami Europy Zachodniej oraz biorąc pod uwagę rosnące oczekiwania i potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury publicznej.

Gdzie zatem tkwią przyczyny tak słabego wykorzystania formuły PPP w Polsce? Czy jest to tendencja ogólna związana z globalnym spowolnieniem gospodarki, czy też wynik uwarunkowań specyficznych dla naszego kraju? Czy formuła ta sprawdzi i upowszechni się w Polsce?

Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można uzyskać uczestnicząc w tej konferencji. Wszyscy uczestnicy otrzymają ponadto nieodpłatne materiały konferencyjne. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, jednak liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej konferencji.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „PPP nowe perspektywy” – stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** III edycja konferencji ppp "Speed uppp Poland" w grudniu 2018 w Warszawie *** Szkolenia ppp dla przedsiębiorców MMŚP ***
Archiwum
Gmina Police _Instytut PPP Gmina Police – konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym (2 projekt)
Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
282 osób.

W poprzednim miesiącu:
9399 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA