II edycja „Speed uppp POLAND” – polski sektor publiczny + NGO | Produkty katalogowe | Płatności on-line | IPPP | Partnerstwo Publiczno-Prywatne | Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego | PPP
IPPP » Płatności on-line
1
Oferta
2
Szczegóły
3
Koszyk
4
Kasa
5
Płatność

II edycja „Speed uppp POLAND” – polski sektor publiczny + NGO

 

Aby zapewnić sobie uczestnictwo w II edycji konferencji „Speed uppp POLAND”, która odbędzie się w dniu 18. listopada 2015 r. w Warsaw Trade Tower przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie (dalej jako „Konferencja”), na poniżej opisanych specjalnych warunkach, należy kliknąć przycisk „Zamawiam” i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami (płatność on-line).

Dokonując płatności za udział w Konferencji akceptuję niniejsze zasady:

  1. Organizatorem Konferencji jest Fundacja „Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” z siedzibą przy ul. Noakowskiego 24 w Warszawie, KRS 0000172867, NIP: 118-171-27-61, REGON: 015613863 (dalej jako „Organizator”).
  2. Udział w Konferencji możliwy jest wyłącznie dla uprzednio opłaconego uczestnictwa każdego z uczestników (w przypadku płatności „w ostatniej chwili” prosimy o zabranie ze sobą na Konferencję dowody wniesienia opłaty).
  3. Konferencja odbywa się wg programu publikowanego na bieżąco na stronie internetowej konferencji dostępnej na www.ippp.pl. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie Konferencji w pełnym zakresie.
  4. Udział w Konferencji oraz akceptację niniejszych zasad każdy z uczestników potwierdza własnoręcznym podpisem na liście uczestników w dniu Konferencji.
  5. Organizator ma prawo upublicznić oraz upowszechniać informację nt. udziału w Konferencji uczestnika, w następującym zakresie: imię, nazwisko, instytucja/firma, stanowisko/funkcja.
  6. Każda sprzedaż udziału w Konferencji wiąże się z wystawieniem przez Organizatora, wyłącznie w formie elektronicznej, faktury VAT z 23% stawką podatku od towarów i usług. Podana cena jest ceną brutto.
  7. W przypadku wniesienia opłaty za udział w Konferencji i późniejszym braku uczestnictwa, Organizator dokona zwrotu przedmiotowej opłaty na następujących zasadach: uczestnik uzyska 100% zwrotu opłaty w przypadku odwołania Konferencji, 90% zwrotu opłaty jeśli poinformuje Organizatora o nieuczestniczeniu w Konferencji nie później niż do dnia 18.10.2015 oraz 40% zwrotu w pozostałych przypadkach. Zwroty będą rozliczane do 30 dni licząc od dnia 18.11.2015.
  8. Oferta lokalna dla sektora publicznego oraz NGO dotyczy wyłącznie przedstawicieli: polskiego sektora publicznego oraz spółek Skarbu Państwa (nie wskazanych w ofercie preferencyjnej), polskich organizacji pozarządowych oraz świata nauki.
  9. W przypadku nadużycia w skorzystaniu z niniejszej oferty, w szczególności skorzystania z niej przez faktycznych przedstawicieli biznesu, Organizator w terminie do 30 dni po zakończeniu Konferencji, wystawi uczestnikowi dodatkową fakturę na kwotę 1000 (słownie: tysiąca) złotych.

Pytania dotyczące uczestnictwa w Konferencji prosimy kierować na adres conferences@ippp.pl.

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** III edycja konferencji ppp "Speed uppp Poland" w grudniu 2018 w Warszawie *** Szkolenia ppp dla przedsiębiorców MMŚP ***
Archiwum
Gmina Police _Instytut PPP Gmina Police – konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym (2 projekt)
Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
282 osób.

W poprzednim miesiącu:
9399 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA