IPPP » Płatności on-line
1
Oferta
2
Szczegóły
3
Koszyk
4
Kasa
5
Płatność

Placówki dyplomatyczne, NGO, zrzeszenia branżowe

 

Aby zapewnić sobie uczestnictwo w III edycji konferencji „Speed uppp Poland”, która odbędzie się w dniu 5. grudnia 2018 r. w Warszawie (dalej jako „Konferencja”), na poniżej opisanych warunkach, należy kliknąć powyższy przycisk „Zamawiam” i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami (płatność on-line).W przypadku innej formy płatności prosimy o kontakt z adam@ippp.pl.

Dokonując płatności za udział w Konferencji akceptują Państwo niniejsze zasady:

  1. Organizatorem Konferencji i administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” z siedzibą przy ul. Noakowskiego 24 w Warszawie, KRS 0000172867, NIP: 118-171-27-61, REGON: 015613863 (dalej jako „Organizator”). Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Konferencji.
  2. Udział w Konferencji możliwy jest wyłącznie dla uprzednio opłaconego uczestnictwa każdego z uczestników (w przypadku płatności „w ostatniej chwili” prosimy o zabranie ze sobą na Konferencję dowodu wniesienia opłaty), za wyjątkiem osób wskazanych przez Organizatora.
  3. Konferencja odbędzie się wg programu publikowanego na bieżąco na stronie internetowej konferencji dostępnej na www.ippp.pl/sup2018. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie Konferencji w pełnym zakresie.
  4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących swoich produktów i usług, a ponadto na inicjowanie przez Organizatora połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług .
  5. Organizator ma prawo upublicznić oraz upowszechniać informację nt. udziału w Konferencji uczestnika, w następującym zakresie: imię, nazwisko, instytucja/firma, stanowisko/funkcja. Uczestnik przyjmuje ponadto do wiadomości, że Organizator może utrwalać przebieg Konferencji – w celu informacyjnym – za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Organizator może zamieścić utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.
  6. Każda sprzedaż udziału w Konferencji wiąże się z wystawieniem przez Organizatora, wyłącznie w formie elektronicznej, faktury VAT z 23% stawką podatku od towarów i usług. Podana cena jest ceną brutto.
  7. W przypadku wniesienia opłaty za udział w Konferencji i późniejszym braku uczestnictwa, Organizator dokona zwrotu przedmiotowej opłaty na następujących zasadach: uczestnik uzyska 100% zwrotu opłaty w przypadku odwołania Konferencji, 80% zwrotu opłaty jeśli poinformuje Organizatora o nieuczestniczeniu w Konferencji nie później niż do dnia 31.10.2018 oraz 40% zwrotu w pozostałych przypadkach. Zwroty będą rozliczane do 30 dni licząc od dnia Konferencji.
  8. Niniejsza oferta przeznaczona jest dla przedstawiciela (uprawnionego do formalnej reprezentacji) placówki dyplomatycznej, organizacji pozarządowej lub zrzeszenia branżowego.
Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
133 osób.

W poprzednim miesiącu:
4083 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA